Informatii Investitori

In conformitate cu prevederile art.11 din Regulamentul 648/2012(“EMIR”) si ale art.20 din Regulamentul delegat nr. 149/2013, UniCredit Bank SA face publice informatiile legate de exceptarile de la obligatiile de compensare si de schimb de garantii in legatura cu mai multe contraparti din Grup pentru tranzactiile intragrup cu contractele derivate extrabursiere.

UniCredit Bank a solicitat si obtinut autorizarea Bancii Nationale a Romaniei pentru aplicarea exceptarilor, fara a se stabili o limita de volum de tranzactionare. Aplicarea exceptarilor de la obligatia de schimb de garantii va respecta si limitele prevazute in autorizarile acordate contrapartidelor de catre autoritatile lor de supraveghere.


Informare EMIR - exceptari intra grup

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo