Mesaje pentru tine

1. Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/default_en.asp

2. Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.) 
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.jsp?lang=en

3. Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, a finantarii terorismului si sanctiuni internationale 
http://www.onpcsb.ro
http://mae.ro/taxonomy/term/668/2

4. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor / Informarea clientilor cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului  
http://www.onpcsb.ro/

5. Autoritatea de Supraveghere Financiara 
http://www.asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale

 

 

 

Informare pentru persoane juridice asupra Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata

 

 

 

Ordonanta OUG 113/2009 (“OUG”) transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European nr.2007/64/CE privind serviciile de plata si intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2009Obiectivul - crearea unei piete interne comunitare si crearea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene; imbunatatirea conditiilor de derulare a serviciilor de plata (plati si incasari, direct debit, depuneri si retrageri numerar, tranzactii cu carduri etc.), in sensul maririi transparentei privind tranzactiile comerciale mentionate, imbunatatirea timpilor de executie, clarificarea raspunderii juridice atat a institutiilor de plata, cat si a clientilor acestora.


 
OUG se refera numai la anumite valute si anumite tari din Europa: Tari in scopul OUG (state membre): Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franta, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Letonia, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Suedia, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.Valute in scopul OUG: BGN, CHF**, CZK*, DKK*, EEK, EUR*, GBP*, HUF*, ISK, LTL, LVL, NOK*, PLN*, RON*, SEK*. ** CHF este in scopul OUG doar daca partenerul tranzactiei are resedinta in Liechtenstein. Elvetia nu este inclusa in scopul OUG
* Valutele cu care opereaza UniCredit Bank (“Banca”)Moneda nationala RON si valuta EUR au un tratament special in Titlul IV al OUG.

 

Care prevederi din OUG se aplica persoanelor juridice?Conform Art.114 din OUG, prevederile Titlului IV (drepturi si obligatii privind prestarea si utilizarea serviciilor de plata) se pot aplica tuturor categoriilor de clienti: consumatori si persoane juridice. Pentru Clientii persoane juridice, Banca a implementat articolele obligatorii, precum si o parte din articolele facultative. (Detaliile le puteti regasi in Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii – denumite in continuare CGA).

 

Ce tranzactii fac obiectul OUG ?

 

 

 • Numerar depus sau retras dintr-un cont de plati
 • Operatiuni de plata - exemple: Direct Debit, transfer credit (OP/DPE), plati programate, schimburi valutare prin conturi, transferul intre conturi proprii, indiferent de instrumentul de plata folosit - hartia sau alt instrument de plata electronic (BusinessNet)
 • Acceptarea la plata a cardurilor bancare (debit/credit), precum si emiterea de carduri
 • Remiterea de numerar

 

 

Pentru lista completa a tranzactiilor care NU fac obiectul OUG, va rugam consultati art. 4 din OUG.

 

Care este impactul operational al OUG asupra Clientului persoana juridica?Principiul standard de comisionare a platilor, conform OUG, este intotdeauna “SHARE” (SHA). Platile cu optiunea “OUR” sunt acceptate de Banca doar daca operatiunea de plata implica o conversie valutara (conversie valutara = plata cu cont debitor diferit de valuta sumei transferate).


Principiul BEN nu este acceptat chiar daca operatiunea de plata implica o conversie! Operatiunile de plata in RON pe teritoriul Romaniei sunt acceptate doar cu optiunea SHA. 


Aceste modalitati de comisionare sunt impuse de OUG prin art. 3, art.116 si art.150. Corespondentul acestor articole din Directiva nr. 2007/64/CE sunt obligatorii pentru toate statele membre si institutiile de plata ce presteaza servicii pe teritoriul acestor state.Banca a implementat deja modalitatea de comisionare pentru platile in scopul OUG, conform acestor principii. Deducere din suma. Niciun prestator de serviciu de plata nu mai are dreptul sa deduca din suma transferata (art. 150 din OUG). Incasari. UniCredit Bank va accepta in continuare incasarile cu optiunea “OUR”. Incasarile cu optiunea de comisionare BEN for fi considerate cu comisionare SHA.Termen de executie.
 Platile pe teritoriul Romaniei in RON, primite de Banca in limitele orare publicate, vor fi executate in maxim T+1 (respectiv la T+1, suma este  creditata in contul bancii beneficiarului platii). Nu exista modificari pentru acest tip de plati.O noutate adusa de OUG este termenul maxim de executie pentru platile in EUR pe teritoriul Romaniei. Acest termen a fost micsorat la T+1 (acest termen este valabil atata timp cat contul debitat este RON sau EUR. Transferurile cu conversie din alte valute suporta o zi suplimentara la termenul de executie: T+2) Pentru transferurile Cross Border in tarile membre in RON sau alte valute in scopul OUG, termenul maxim de executie este mentinut ca si pana acum la T+2 (fac exceptie transferurile FlashPayment - in EUR, in cadrul Grupului UniCredit - care se mentin la T+1).Pentru transferurile Cross Border in valute in afara scopului OUG, termenul de executie standard este T+2.
Coduri unice de identificare Tranzactiile initiate/primite de Clienti vor fi corect executate daca codul unic de identificare al beneficiarului platii a fost corect furnizat. Pentru Romania codul unic de identificare este combinatia contului IBAN si Codul BIC/Swift al bancii. 

Refuzul tranzactiilor


Banca poate refuza efectuarea operatiunilor de plata in cazul in care informatiile solicitate si furnizate de Client sunt ilizibile, incomplete sau incorecte. In acest caz Clientul are posibilitatea de a solicita lista cu operatiuni de plata refuzate la ghiseul Bancii. Informatiile privind operatiunile de plata refuzate vor putea fi consultate si prin intermediul BusinessNet. Operatiunile de plata sosite in limitele orare (Cutt-Off Time), dar care nu au fonduri suficiente, sunt refuzate de catre Banca (nu sunt considerate primite atunci cand nu exista sold suficient pentru executia lor).Corectarea tranzactiilor In cazul unei operatiuni de plata neautorizate sau executate incorect, Clientul are obligatia sa notifice imediat Banca, fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data debitarii, asupra faptului ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care genereaza o plangere. 

 

Blocarea instrumentelor de plata Pentru toate instrumentele de administrare a lichiditatilor de la distanta, Banca pune la dispozitia Clientilor un serviciu de blocare a instrumentelor non-stopDe asemenea, Banca are dreptul de a bloca instrumentul de plata din motive justificate in mod obiectiv. Suprataxa aplicata de comercianti la platile cu cardul este interzisa.Care este impactul juridic al OUG asupra Bancii si Clientului persoana juridica?Toate drepturile si obligatiile impuse de OUG Bancii si Clientilor persoane juridice sunt stipulate in noua versiune a Conditiilor Generale de Afaceri (CGA) afisata la ghiseele UniCredit Bank si publicata pe pagina de internet a Bancii. Printre prevederile adaugate in CGA se regasesc: clarificarea termenului de consimtamant dat de Client pentru autorizarea tranzactiilor, precum si revocarea  acestuia,  momentul receptiei si primirii unei instructiuni de plata, limitele de cheltuieli pe fiecare instrument de plata, conditiile blocarii/deblocarii unui instrument de plata, drepturile si obligatiile platitorilor si beneficiarilor prin direct debit, respectiv rambursarea sumelor platite.PENTRU O ABORDARE EXHAUSTIVA, TE RUGAM SA PARCURGI NOILE CGA ALE UNICREDIT BANK, IN VIGOARE DE LA 02 NOIEMBRIE 2009.

 

Serviciul de acceptare la plata a cardurilor presupune plata, de catre Banca Acceptatoare, a unor comisioane catre Banca Emitenta a cardurilor.  


Aceste comisioane, precum si regulile de acceptare la plata a cardurilor, pot fi consultate pe site-urile urmatoare:  


MasterCard: http://www.mastercard.com/ro/merchant/index.html  

Visa: http://www.visaeurope.com/about-us/fees-and-interchange

Stimate Client,


In aplicarea Regulamentului nr. 9/2015 emis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital (“Regulamentul)”, UniCredit Bank S.A. (“UniCredit Bank/ Banca”) pune la dispozitia publicului la sediile proprii si pe pagina de internet http://www.unicredit.ro urmatoarele informatii.


Astfel, potrivit Regulamentului, un petent (persoana fizica sau juridica), in calitate de client al Bancii, poate depune in scris o petitie cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004.


Prin petitie se intelege cererea, reclamatia sau sesizarea prin care se aduc la cunostinta Bancii fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului si prin intermediul careia petentul isi exprima nemultumirea cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr.297/2004 de catre UniCredit Bank sau la informatiile furnizate de catre Banca in urma solicitarilor de informatii primite de la petent.


Orice petitie va fi formulata in scris, semnata de catre petent sau imputernicitii legali ai acestuia (care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu) si poate fi depusa la sediul central al Bancii sau la oricare dintre sediile unitatilor teritoriale ale UniCredit Bank, sau poate fi transmisa prin: i) posta, la adresa Bd. Expozitiei nr.1F, sector 1, Bucuresti, cod postal 012101, ii) prin sistem on-line pe site-ul UniCredit Bank, Sectiunea “Opinii si Sesizari” sau iii) prin telefon la numarul +40 21 200 2020 (apel tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone). Petentul poate verifica stadiul solutionarii petitiei depuse utilizand aceleasi mijloace de contact mentionate mai sus.


Petitia trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • datele de identificare ale petentului (pentru persoane fizice: nume si prenume petent, CNP, act de identitate, domiciliu, numar de telefon, e-mail; pentru persoane juridice: denumire petent, numar de inregistrare in Registrul Comertului (J), CUI, sediul social,  numar de telefon, e-mail, reprezentant legal);
 • calitatea petentului care formuleaza petitia (titular/reprezentant legal);
 • obiectul petitiei (serviciul/ activitatea reclamata sau informatiile furnizate); si
 • interesul celui care formuleaza petitia.


Petitiile sunt inregistrate de catre Banca in Registrul unic de petitii. 


UniCredit Bank va raspunde la fiecare petitie primita in maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. In cazul in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, UniCredit Bank va informa petentul in acest sens si va preciza termenul in care va fi solutionata petitia, care nu va depasi 45 de zile de la inregistrarea petitiei.


In cazul in care solutia finala nu raspunde solicitarii petentului, Banca va oferi explicatii detaliate privind masurile adoptate, petentul avand dreptul de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor (medierea, concilierea, arbitrajul), prevazute de dispozitiile legale în vigoare, si de a se adresa organelor si autoritatilor competente, dupa caz:

 • Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, office@asfromania.ro;
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro; si
 • instantele de judecata competente in solutionarea litigiilor.

Ce este CRS (Common Reporting Standard)


CRS a fost elaborat la initiativa OECD, cu scopul de a detecta si descuraja evaziunea fiscala transfrontaliera.

CRS este un set de standarde internationale privind:

 • obtinerea de informatii financiare referitoare la clientii institutiilor finaciare rezidenti din punct de vedere fiscal intr-un alt stat si;
 • schimbul anual si automat al acestor informatii intre autoritatile statelor semnatare ale unui acord incheiat in acest sens.

Pe de alta parte, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, care stabileste cadrul schimbului automat de informatii financiare privind rezidentii statelor membre ale Uniunii Europene.

CRS (OECD si UE) este destinat sa furnizeze  beneficiul uniformitatii pentru institutiile financiare rezidente in jurisdictiile care semneaza astfel de acorduri, care sa le permita sa se bazeze pe sistemele si procesele deja existente, puse in aplicare pentru a se conforma cu FATCA minimizand astfel costurile de punere in aplicare si usurand obligatia de conformare.


Cadrul legal in Romania


Romania a aderat la grupul tarilor care vor semna intrumente juridice de drept international privind acest schimb de informatii, angajandu-se ca incepand de la 01.01.2016 sa aiba implementate proceduri de identificare a conturilor raportabile.


Prevedere legala: Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (in vigoare de la 01.01.2016) art 62 “Obligatia institutiilor financiare de a furniza informatii privind contribuabilii nerezidenti”.


Totodata, in calitatea de stat membru al Uniunii Europene, Romania a implementat Directiva 2011/16 in legislatia nationala.


Prevedere legalaLegea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (in vigoare de la 01.01.2016) art 291 §2 Schimbul automat obligatoriu de informatii”.


Informatii oferite deponentilor persoane juridice privind garantarea depozitelor bancare

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului

Depozitele constituite la UniCredit Bank S.A. sunt protejate de catre:

Fondul de Garantare  a Depozitelor Bancare 1

Plafon de acoperire:

Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit 2

Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de Garantare a a Depozitelor Bancare.

Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit:

Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt "agregate" si cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR 2.

Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane):

Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent 3.

Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor cuvenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit:

7 zile lucratoare4

Moneda de plata a compensatiei:

LEU

Date de contact Banca:

 

 

Adresa: B-dul Expozitiei, nr.1F, Sector 1 Bucuresti

Tel.: +40 21 200 20 20

E-mail: infocenter@unicredit.ro

www.unicredit.ro  

Date de contact Fondul de Garantare  a Depozitelor Bancare:

Adresa: Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Bucuresti, cod: 030774; Telefon: 021 326 6020

Adresa e-mail: comunicare@fgdb.ro; Fax: 0314 232 800

Informatii suplimentare:

www.fgdb.ro

 

Informatii suplimentare:

 

1 Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra. Depozitul dvs. este acoperit de o schema statutara de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei. UniCredit Bank SA este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România astfel cum este reglementat de Titlul II din Legea 311/2015.

2 Plafonul general de acoperire. In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregate pentru determinarea incadrarii in plafonul de acoperire. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

Depozitele constituite de persoane fizice rezultand din (i) tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, (ii) evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului si (iii) incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept, sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR., pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la Banca  sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.

3 Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune. In cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR se aplica fiecarui deponent. Depozitele intr-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

4 Plata compensatiilor. Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sediul in Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Bucuresti, cod: 030774, telefon 021-3266020, adresa e-mail comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. Aceasta va va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema de garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.

 

Alte informatii importante:

 

Depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni bancare curente si pe care Banca trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen si conturile de economii, care nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai jos: a) existenta lor poate fi dovedita doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta este definit de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu exceptia cazului în care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 2014; b) principalul nu este rambursabil la valoarea nominala; c) principalul poate fi rambursat la valoarea nominala numai in temeiul unei anumite garantii sau al unui anumit acord furnizat de institutia de credit sau de o terta parte.

 

Nivelul compensatiei - se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Datoriile deponentului fata de Banca sunt luate in considerare la calcularea compensatiei cuvenite. Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. In scopul determinarii nivelului compensatiei, la valoarea depozitului se adauga si dobanda acumulata si necreditata pana la data indisponibilizarii depozitelor.

Lista depozitelor excluse de la garantare

 

 1. Depozite ale unei institutii de credit facute in nume si cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.

 2. Instrumente care se incadreaza in definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

 3.Depozitele rezultate din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor. Incadrarea depozitelor in aceasta categorie se realizeaza de schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritatile competente, de la institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanta, dupa caz.

 4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

 5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

 6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificata pana la momentul cand acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor.

 7. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt acestia definiti la art. 2 lit. A pct. 5 si 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital.

 9. Depozite ale fondurilor de pensii.

10. Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale.

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorasc din acceptari proprii si bilete la ordin.

Stimate Client,


In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, referitor la obligatia institutiilor financiare de a furniza informatii privind contribuabilii nerezidenti si avand in vedere:

 • prevederile Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimbul automat de informatii privind conturile financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016
 • prevederile Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015


iti aducem la cunostinta urmatoarele:

 • institutiile de credit au obligatia sa declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii;
 • aceste informatii se refera inclusiv, dar fara a se limita la: i) nume, adresa, jurisdictia de rezidenta fiscala, numar de identificare fiscala, data si locul nasterii, ii) numarul de cont si soldul conturilor, iii) in cazul conturilor de custodie, de depozit si altele – cuantumul brut total platit/ creditat in legatura cu respectivul cont, al dobanzilor, dividendelor, altor venituri generate, precum si incasarile brute totale din vanzarea/rascumpararea activelor financiare, iv) orice alte date si documente solicitate conform legii de catre autoritate;
 • in contextul in care ești contribuabil rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, informatii financiare privind conturile deschise si/sau inchise de tine fac obiectul raportarii catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F;
 • informatiile mentionate, obtinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizeaza de catre acesta doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si cu respectarea dispozitiilor art.11 din Codul de Procedura Fiscala privind Secretul Fiscal;
 • prima raportare in ceea ce priveste Legea 233/2015 (Raportarea FATCA) se va face pe  data de 31 august 2016;
 • beneficiezi de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile și completarile ulterioare in special dreptul de acces la date, de informare, de interventie asupra datelor si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale, trimitand, atunci cand prevederile legale mentioneaza acest lucru, o adresa scrisa, datata si semnata catre UniCredit Bank SA in care sa precizezi numele complet si domiciliul pentru identificare.


Iti multumim,

UniCredit Bank 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo