Factoring

Serviciile de factoring pot fi utile oricarei companii care livreaza marfa sau presteaza servicii cu plata la termen sau care, prin natura ei, este, mai degraba, un cumparator/debitor cu plata la termen.

Gasesti mai jos o serie de intrebari si raspunsuri care sa te ajute in operatiunile de factoring

Cine este Aderentul?

Aderentul (sau Furnizorul) este o societate comerciala care, prin natura activitatilor desfasurate, acordand clientilor sai facilitati de plata la termen, devine titulara unor creante pe care, ulterior, pentru a putea beneficia de lichiditati, dar si de eficientizarea incasarilor, le cesioneaza Factorului.

Cine este Factorul?

Factorul este o banca sau institutie financiara non-bancara specializata in servicii de factoring. Astfel, in schimbul unui pret, acesta va plati, in avans sau la scadenta, Aderentului contravaloarea creantelor cesionate de acesta si considerate eligibile, in limita plafonului acordat si subrogandu-se in drepturile acestuia, urmand sa incaseze creantele al caror proprietar a devenit astfel, de la Debitorul Cedat.

Cine este Debitorul Cedat?

Debitorul Cedat este Cumparatorul / Beneficiarul / Importatorul bunurilor si/sau serviciilor Aderentului, bunuri si/sau servicii care stau la baza creantelor cesionate de catre Aderent Factorului.

Ce este regresul?

In cazul in care Factorul nu pune la dispozitia Aderentului serviciul de acoperie la riscul de neplata a debitorului, pentru cazuri de plata indirecta, precum si pentru cazurile de disputa comerciala rezolvata in defavoarea Aderentului, Factorul are drept de regres pentru sumele avansate acestuia, ceea ce inseamna ca poate solicita Aderentului sa ramburseze fondurile obtinute in baza facturilor afectate de dispute comerciale sau a caror plata este efectuata de Debitor in alt cont decat cel indicat de Factor sau intarziata pe o perioada mai extinsa decat perioada de gratie acordata de Factor.

Cum se calculeaza limita de factoring?

Ceea ce diferentiaza limita de factoring de limita oferita in cadrul unei facilitati standard de finantare pe termen scurt este capacitatea ca, la orice moment, sa acopere sumele facturate, dar neincasate de Aderent de la un Debitor Cedat.

Valoarea limitei de finantare prin factoring este stabilita la nivelul fiecarei relatii comerciale in functie de:


 • estimatul de vanzari catre partenerul respectiv (inclusiv valoarea TVA)
 • termenul real de plata
 • sezonalitatea afacerii
 • graficul de lucrari si facturare pentru contractele de executie lucrari

Limita de Factoring= Rulajul Estimat x Termenul real de plata / 360

Exemplu:

Rulaj Anual Estimat = RON 2.400.000

Termen Contractual de Plata = 30 zile

Termen Real de Plata = 45 zile

Sezonalitate: iunie-septembrie (120 zile) realizeaza 70% din total rulaj anual

Limita de Factoring = LEI 2.400.000 x 70% x 45 / 120 = LEI 630.000

De ce se aplica TVA costurilor de factoring?

Desi Factoring-ul are o componenta de finantare a capitalului circulant, el nu reprezinta o creditare propriu-zisa, fiind asimilat prestarii de servicii. In acest sens, conform Codului Fiscal (Legea 571/2003), coroborata cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu normele metodologice de aplicare, Art. 141 al.2, pct. 35, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile de factoring este constituita din contravaloarea serviciului, reprezentand toate componentele comisionului perceput de cesionar, inclusiv componenta de finantare.

Acest TVA nu reprezinta un cost suplimentar, Factorul emitand la finalul fiecarei luni o factura fiscala aferenta serviciilor de factoring prestate Aderentului in luna respectiva, iar contravaloarea TVA este deductibila, conform normelor in vigoare.

Ce fac daca, prin contract, clientul imi interzice cesiunea creantelor?

In cadrul operatiunilor de factoring intern (atat Furnizorul cat si Debitorul cedat sunt persoane juridice rezidente in Romania), conform prevederilor Codului Civil (art 1.570, 1.573 si 1.578) cesiunea de creanta nu poate fi interzisa, orice astfel de clauza fiind nula:

Art. 1.570 Cod Civil-Clauza de inalienabilitate

(1) Cesiunea care este interzisa sau limitata prin conventia cedentului cu debitorul nu produce efecte in privinta debitorului decat daca:

a) debitorul a consimtit la cesiune;

b) interdictia nu este expres mentionata in inscrisul constatator al creantei, iar cesionarul nu a cunoscut si nu trebuia sa cunoasca existenta interdictiei la momentul cesiunii;

c) cesiunea priveste o creanta ce are ca obiect o suma de bani.

Exceptie de la cele de mai sus fac Debitorii institutii publice, carora, in baza Legii 125/2011, art. 61, in vederea asigurarii opozabilitatii, este necesar a li se cere acceptul prealabil, exprimat in scris.

Este obligatoriu acordul clientului meu pentru cesiune?

Cesiunea este opozabila Debitorului:

 • in baza primirii unei comunicari scrise (Notificare), pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului &
 • in baza publicarii (in AEGRM – Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare),
 • independent de refuzul Debitorului sau de orice clauze care o interzic

Cesiunea nu poate fi afectata de compensari in cazul in care Debitorul Cedat a acceptat Notificarea.

Exceptie de la cele de mai sus fac Debitorii institutii publice, carora, in baza Legii 125/2011, art. 61, in vederea asigurarii opozabilitatii, este necesar a li se cere acceptul prealabil, exprimat in scris.

De ce nu se accepta CECurile ca si instrument de plata in tranzactiile de factoring?
 • Cecul este un instrument de plata la vedere, nu la o scadenta in viitor (cum este cazul biletelor la ordin), neputand fi folosit pentru plati la termen, specifice tranzactiilor de factoring. In anul 2008, legea cecului (59/1934) a fost modificata prin OUG 38/2008 si s-a interzis expres postdatarea cecurilor (permisa pana in 2008), tocmai cu intentia de a stabili clar rolul cecului de instrument de plata, iar nu titlu de credit.
 • Modificarea s-a tradus in practica prin interzicerea prezentarii la plata a unui cec care are completata o data a emiterii ulterioara celei de prezentare, deoarece se asimileaza data emiterii cu o asa zisa “data a scadentei”.
 • In momentul in care se cesioneaza in factoring o factura platibila prin cec, acesta trebuie girat catre Factor, data girului fiind cea a cesiunii, iar nu data ulterioara inscrisa pe acesta; astfel, postdatarea devine evident, data reala a emiterii cecului fiind incerta. Prin urmare, se va considera, ca data reala de emitere, data girarii. Sanctiunea pentru neprezentarea la plata in termenul prevazut de lege, respectiv 15 zile de la emitere, este pierderea dreptului de regres impotriva girantilor si avalistilor, dar si posibilitatea de a obtine plata pe calea executarii silite, in cazul in care tragatorul nu plateste de buna voie.
 • Este de retinut si faptul ca, desi dreptul de a cere plata cecului exista si dupa expirarea termenului de introducere la plata, totusi, tragatorul poate sa revoce ordinul de a se plati prin cec, iar daca in conturile tragatorului nu mai exista disponibilul necesar efectuarii platii, posesorul cecului (Factorul) pierde dreptul de a se indrepta impotriva acestuia.
 • Un alt aspect important este cel al mandatului de a semna cecuri din partea societatii, care poate fi diferit la momentul postdatat, fata de momentul real al emiterii, caz in care cecul nu va fi onorat.

Ce trebuie sa fac daca primesc o notificare de poprire a tertului?

Conform OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in cazul in care o companie (Furnizor) nu isi onoreaza obligatiile fiscale la scadenta, organele fiscale pot lua masuri de executare silita a acestuia, inclusiv poprirea terilor care inregistreaza datorii fata de compania in cauza (Debitori).

In situatia in care, anterior infiintarii popririi, Debitorul a fost notificat cu privire la faptul ca datoriile sale fata de Furnizorul de bunuri si/sau servicii fac obiectul unui contract de factoring, acesta are obligatia de a informa organele fiscale relevante ca nu inregistreaza datorii fata de Furnizor, ci fata de Factorul care a acordat o facilitate de factoring Furnizorului. Astfel, obligatia de plata a Debitorului cedat fata de Factor, intervenita in baza notificarii de cesiune, nu poate fi afectata de popriri notificate ulterior, indiferent care este emitentul.

FACTORING INTERN

Sunt o companie care vinde diverse produse si presteaza servicii clientilor, care, pentru a ma plati, imi solicita diferite termene, neputandu-ma plati la livrare. Nu dispun de bunuri pe care sa le aduc in garantie, dar am nevoie sa sustin acest decalaj intre momentul la care trebuie sa imi achit diversele cheltuieli si cel la care incasez de la clienti care, uneori, chiar si intarzie. De situatia financiara si de stabilitatea unora chiar ma tem. Ce solutie imi oferi?

Cand vorbim despre factoring, nu vorbim despre o simpla finantare, ci despre un pachet prin care poti avea acces la servicii de administrare si colectare a creantelor, la acoperirea riscului de neplata, dar si la incasarea, inainte de termen, prin intermediul UniCredit Bank, a creantelor pe care le detii pe piata interna.


Cum ma ajuta Factoringul Intern?

 • Imi transforma creantele cu plata la termen in lichiditate imediata, neconditionata de garantii sau de justificarea utilizarii.
 • Imi imbunatateste indicatorii bilantieri.
 • Am o finantare flexibila, in functie de sezonalitatea afacerii si de evolutia generala a acesteia.
 • Pot oferi clientilor mei plata la termen in conditii de control al costurilor.
 • Obtin discount-uri financiare de la furnizori daca le platesc mai rapid.
 • Transfer UniCredit Bank activitatea de administrare si colectare a facturilor.
 • Pot castiga noi clienti, fara sa imi asum riscul lor de neplata.


Cum functioneaza? Care sunt pasii?

Calitatea de membru in Consiliul Director al Asociatiei Romane de Factoring (ARF) ne ofera acces rapid la informatii de piata, cu privire la evolutii, tendinte, dar si modificari legislative, toate traduse intr-o flexibilitate sporita in a raspunde cat mai bine solicitarilor tale.

FACTORING DE EXPORT

Sunt o companie care doreste sa vanda diverse produse si sa presteze anumite servicii clientilor din afara Romaniei. Pentru a ma plati, acesti clienti imi solicita diferite termene, neputandu-ma plati la livrare. In acelasi timp, eu nu am resursele necesare pentru a verifica situatia lor financiara si cu atat mai putin sa ii actionez in justitie intr-o tara straina in cazul in care nu ma platesc. Am nevoie sa sustin decalajul intre momentul la care trebuie sa imi achit diversele cheltuieli si cel la care incasez de la clienti si, mai ales, am nevoie sa stiu ca voi fi platit de ei atat timp cat imi respect obligatiile.

Cand vorbim despre factoring, nu vorbim despre o simpla finantare, ci despre un pachet de servicii prin care poti avea acces la servicii de administrare si colectare a creantelor, la acoperirea riscului de neplata, dar si la incasarea, inainte de termen, prin intermediul UniCredit Bank, a creantelor pe care le detii pe piata internationala. Operatiunile de factoring de export se desfasoara pe baza principiului colaborarii dintre UniCredit Bank si o alta societate de factoring, din tara clientului tau, importatorul.


Cum ma ajuta Factoringul de Export?

 • Imi transforma creantele cu plata la termen in lichiditate imediata, neconditionata de garantii sau de justificarea utilizarii.
 • Imi imbunatateste indicatorii bilantieri.
 • Am o finantare flexibila, in functie de sezonalitatea afacerii si de evolutia generala a acesteia.
 • Pot oferi clientilor mei plata la termen in conditii de control al costurilor.
 • Obtin discount-uri financiare de la furnizori daca le platesc mai rapid.
 • Transfer UniCredit Bank activitatea de urmarire, administrare si colectare a facturilor.
 • Pot castiga noi clienti, chiar pe piete noi, fara sa imi asum riscul lor de neplata.

Cum functioneaza? Care sunt pasii?


Calitatea de membru Factors Chain International ne ofera accesul la o retea de peste 270 companii de factoring din peste 70 de tari, care pot gestiona relatia cu clientii tai externi, eliminand, astfel, o importanta parte din barierele lingvistice si culturale. Mai mult, utilizarea sistemului Edifactoring ne ajuta sa eficientizam incasarile, din orice colt de lume ar veni.

FACTORING DE IMPORT

Unii dintre furnizorii mei se afla in afara Romaniei. Si, pentru ca nu au resursele necesare pentru a verifica situatiile mele financiare, le e teama ca nu cumva sa nu le platesc, motiv pentru care refuza sa imi acorde termene de plata mai extinse sau sa imi trimita marfa peste o anumita valoare. In acelasi timp, clientii mei imi solicita diferite termene, neputandu-ma plati la livrare. Ce pot face sa imi conving furnizorii ca sunt un bun platitor?

Operatiunile de factoring de import se desfasoara pe baza principiului colaborarii dintre UniCredit Bank si o alta societate de factoring, din tara furnizorului tau, exportatorul. Serviciile de factoring pot fi utile importatorilor in vederea extinderii creditului-furnizor sau a termenelor de plata de care beneficiaza, eliminand, astfel, presiunea de lichiditate asupra companiei.

Cum ma ajuta Factoringul de import?

 • Beneficiez de termene de plata extinse de la furnizori.
 • Pot sa imi cresc achizitiile de la furnizori si chiar sa beneficiez de preturi mai bune astfel.
 • Pot intra in relatii comerciale cu furnizori care nu imi cunosc bonitatea si comportamentul de plata.
 • Pot sa acord plata la termen clientilor mei, in baza termenelor de plata extinse primite de la furnizori.
 • Comunic cu UniCredit Bank in limba mea.
 • Plata se efectueaza catre UniCredit Bank din tara mea, nu platesc comision pentru transfer international.

Cum functioneaza? Care sunt pasii?

Calitatea de membru Factors Chain International ne ofera accesul la o retea de peste 270 companii de factoring din peste 70 de tari, care pot gestiona relatia cu furnizorii tai externi, eliminand, astfel, o importanta parte din barierele lingvistice si culturale. Mai mult, utilizarea sistemului Edifactoring ne ajuta sa eficientizam platile, in orice colt de lume ar trebui sa ajunga.

REVERSE FACTORING

Sunt o companie puternica, cu o situatie financiara solida, as putea spune, chiar de invidiat. Am un portofoliu larg de furnizori, majoritatea companii mult mai mici si nu la fel de performante ca mine, chiar daca situatia lor financiara este una stabila. Politica mea de trezorerie impune obtinerea de termene de plata mai extinse, iar, pentru a le sustine, furnizorii mei au nevoie de finantare. Vreau sa ii ajut sa obtina rapid nivelul necesar de finantare, cat si costuri mult mai bune decat ar obtine singuri.

In baza unui acord de reverse factoring, incheiat intre tine si UniCredit Bank, vei obtine o oferta de factoring fara regres, pe care o vei putea inainta furnizorilor. Serviciile de factoring vor fi prestate acestora de catre UniCredit Bank in limitele stabilite de tine, iar costurile vor fi agreate in acelasi mod, avand la baza performanta ta financiara.

Cum ma ajuta Reverse Factoring?

 • Beneficiez de termene de plata extinse de la furnizori.
 • Pot sa imi cresc achizitiile de la furnizori.
 • Pot beneficia de preturi mai bune si chiar de discount-uri pentru plata rapida.
 • Fac o singura plata pentru mai multi furnizori.
 • Beneficiind de costuri semnificativ mai bune si de cresterea afacerilor, gradul de satisfactie a furnizorilor va creste, la fel si loialitatea lor.
 • Pot beneficia de termene de plata extinse chiar si fara a modifica relatia comerciala, prin optiunea de maturity factoring.

Cum functioneaza? Care sunt pasii?

In oricare din sucursalele UniCredit Bank, activitatea de factoring fiind coordonata de catre departamentul specializat aflat in Bucuresti, pe care il poti contacta la:

Telefon:

+40 21 200 1698 / +40 21 200 1569 / +40 21 200 1746 / +40 21 200 1489

Fax:

+40 21 200 1692

E-mail:

factoring@unicredit.ro

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo