Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare

Informatii privind garantarea depozitelor: 

Depozitele constituite la UniCredit Bank S.A. sunt protejate de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare 1.

Plafonul de acoperire: Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit 2.

Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit: Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt "agregate" si cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR 2.

Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane): Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent 3.

Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor cuvenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit: 7 zile lucratoare 4.

Moneda de plata a compensatiei: RON.

Date de contact Banca: Adresa: B-dul Expozitiei, nr.1F, Sector 1 Bucuresti Tel: +40 21 200 20 20 E-mail: infocenter@unicredit.ro.

Date de contact Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare: Adresa: Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Bucuresti, cod: 030774; Telefon: 021 326 6020; Adresa e-mail: comunicare@fgdb.ro; Fax: 0314 232 800.

Informatii suplimentare: www.fgdb.ro.

--------

1 Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra. Depozitul dvs este acoperit de o schema statutara de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei. UniCredit Bank SA este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar din Romania astfel cum este reglementat de Titlul II din Legea 311/2015.

2 Plafonul general de acoperire. In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregate pentru determinarea incadrarii in plafonul de acoperire. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

Depozitele constituite de persoane fizice rezultand din (i) tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, (ii) evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului si (iii) incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept, sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la Banca sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.

3 Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune. In cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR se aplica fiecarui deponent. Depozitele intr-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

4 Plata compensatiilor. Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sediul in Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Bucuresti, cod: 030774, telefon 021-3266020, adresa e-mail comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. Aceasta va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema de garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.

Alte informatii importante:

Sunt excluse de la garantare depozitele:

  • rezultate din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor;
  • pentru care identitatea titularului nu a fost verificata pana la momentul cand acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor.

Depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni bancare curente si pe care Banca trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen si conturile de economii, care nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai jos:

  • existenta lor poate fi dovedita doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta este definit de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu exceptia cazului in care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 2014;
  • principalul nu este rambursabil la valoarea nominala;
  • principalul poate fi rambursat la valoarea nominala numai intemeiul unei anumite garantii sau al unui anumit acord furnizatde institutia de credit sau de o terta parte.

Nivelul compensatiei - se determina prin deducerea din sumatuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat larespectiva instituţie de credit la data la care depozitele au devenitindisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi dataale institutiei de credit asupra respectivului deponent. In scopul determinarii nivelului compensatiei, la valoarea depozitului se adauga si dobanda acumulata si necreditata pana la data indisponibilizarii depozitelor.

Datoriile deponentului fata de Banca sunt luate in considerare la calcularea compensatiei cuvenite.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo