Raportare biroul de credit

Biroul de Credit - informare in conformitate cu prevederile art. 9 din Decizia 105/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit

Datele tale cu caracter personal, colectate prin cererea si contractul de credit incheiat cu UniCredit Bank S.A. precum si date privind creditul acordat, urmeaza sa fie raportate in Biroul de Credit S.A. (dupa 30 de zile de la data scadentei, termen calculat fara a lua in calcul ziua scadentei si, respectiv, ziua raportarii), in scopul actualizarii informatiilor aferente creditului in conformitate cu prevederile legale.


Categoriile de date prelucrate sunt:

i) date de identificare: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, nr. de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;

ii) date si informatii legate de credit, respectiv date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, nr. de rate restante, data scadenta a restantei, nr. de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea şi adresa angajatorulu) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu  produsul acordat.


Categoriile de participanti la Biroul de Credit S.A. care pot vizualiza aceste date sunt urmatoarele: societati financiare, societati de asigurari, societati de leasing, furnizori de utilitati (telefonie fixa si mobila), societati de recuperare creante. Perioada maxima de stocare a datelor in cadrul sistemelor de evidenta ale Biroului de Credit S.A. este de 4 ani.

 

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiezi de urmatoarele drepturi: 

Dreptul la informare: ai dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.

Dreptul de acces: ai dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care te privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele, principiile de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza solicitantul si posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Dreptul de interventie: ai dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, dupa caz: (i), rectificarea, actualizarea, blocarea, transformarea in date anonime sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; (iii) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni mentionate anterior, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Dreptul de opozitie: ai dreptul (i) de a te opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care te vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; (ii) de a te opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care te vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

Ai dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care ti-au fost incalcate.

 

In vederea exercitarii acestor drepturi in relatia cu Banca si Biroul de Credit, te rugam sa transmiti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care sa comunici datele personale asupra carora se exercita drepturile mentionate anterior si adresa la care doresti sa iti fie comunicate informatiile si, daca e cazul, motivul raportarii.

 

Solicitarea trebuie sa fie transmisa catre UniCredit Bank S.A. la sediul mentionat in preambulul contractului de credit sau, dupa caz, catre S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203 sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro.

Spinning wheel animation

Loading