Mesaje pentru tine

Ordonanta OUG 113/2009 (“OUG”) transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European nr.2007/64/CE privind serviciile de plata si intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2009

Obiectivul - crearea unei piete interne comunitare si crearea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene; imbunatatirea conditiilor de derulare a serviciilor de plata (plati si incasari, direct debit, depuneri si retrageri numerar, tranzactii cu carduri etc.), in sensul maririi transparentei privind tranzactiile comerciale mentionate, imbunatatirea timpilor de executie, clarificarea raspunderii juridice atat a institutiilor de plata, cat si a clientilor acestora.

OUG se refera numai la anumite valute si anumite tari din Europa: 

Tari in scopul OUG (state membre): Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franta, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Letonia, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Suedia, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.

Valute in scopul OUG: BGN, CHF**, CZK*, DKK*, EEK, EUR*, GBP*, HUF*, ISK, LTL, LVL, NOK*, PLN*, RON*, SEK*. 

** CHF este in scopul OUG doar daca partenerul tranzactiei are resedinta in Liechtenstein. Elvetia nu este inclusa in scopul OUG * Valutele cu care opereaza UniCredit Bank (“Banca”)

Moneda nationala RON si valuta EUR au un tratament special in Titlul IV al OUG.

 

Care prevederi din OUG se aplica persoanelor juridice?

Conform Art.114 din OUG, prevederile Titlului IV (drepturi si obligatii privind prestarea si utilizarea serviciilor de plata) se pot aplica tuturor categoriilor de clienti: consumatori si persoane juridice. Pentru Clientii persoane juridice, Banca a implementat articolele obligatorii, precum si o parte din articolele facultative. (Detaliile le puteti regasi in Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii – denumite in continuare CGA).

 

Ce tranzactii fac obiectul OUG ?

 

 • Numerar depus sau retras dintr-un cont de plati
 • Operatiuni de plata - exemple: Direct Debit, transfer credit (OP/DPE), plati programate, schimburi valutare prin conturi, transferul intre conturi proprii, indiferent de instrumentul de plata folosit - hartia sau alt instrument de plata electronic (BusinessNet)
 • Acceptarea la plata a cardurilor bancare (debit/credit), precum si emiterea de carduri
 • Remiterea de numerar

 

Pentru lista completa a tranzactiilor care NU fac obiectul OUG, va rugam consultati art. 4 din OUG.

 

Care este impactul operational al OUG asupra Clientului persoana juridica?

Principiul standard de comisionare a platilor, conform OUG, este intotdeauna “SHARE” (SHA). Platile cu optiunea “OUR” sunt acceptate de Banca doar daca operatiunea de plata implica o conversie valutara (conversie valutara = plata cu cont debitor diferit de valuta sumei transferate).

Principiul BEN nu este acceptat chiar daca operatiunea de plata implica o conversie! 

Operatiunile de plata in RON pe teritoriul Romaniei sunt acceptate doar cu optiunea SHA. 

Aceste modalitati de comisionare sunt impuse de OUG prin art. 3, art.116 si art.150. 

Corespondentul acestor articole din Directiva nr. 2007/64/CE sunt obligatorii pentru toate statele membre si institutiile de plata ce presteaza servicii pe teritoriul acestor state.

Banca a implementat deja modalitatea de comisionare pentru platile in scopul OUG, conform acestor principii. 

Deducere din suma. Niciun prestator de serviciu de plata nu mai are dreptul sa deduca din suma transferata (art. 150 din OUG). 

Incasari. UniCredit Bank va accepta in continuare incasarile cu optiunea “OUR”. Incasarile cu optiunea de comisionare BEN for fi considerate cu comisionare SHA.

Termen de executie. Platile pe teritoriul Romaniei in RON, primite de Banca in limitele orare publicate, vor fi executate in maxim T+1 (respectiv la T+1, suma este  creditata in contul bancii beneficiarului platii). Nu exista modificari pentru acest tip de plati.

O noutate adusa de OUG este termenul maxim de executie pentru platile in EUR pe teritoriul Romaniei. Acest termen a fost micsorat la T+1 (acest termen este valabil atata timp cat contul debitat este RON sau EUR. Transferurile cu conversie din alte valute suporta o zi suplimentara la termenul de executie: T+2) 

Pentru transferurile Cross Border in tarile membre in RON sau alte valute in scopul OUG, termenul maxim de executie este mentinut ca si pana acum la T+2 (fac exceptie transferurile FlashPayment - in EUR, in cadrul Grupului UniCredit - care se mentin la T+1).

Pentru transferurile Cross Border in valute in afara scopului OUG, termenul de executie standard este T+2.

 

Coduri unice de identificare 

Tranzactiile initiate/primite de Clienti vor fi corect executate daca codul unic de identificare al beneficiarului platii a fost corect furnizat. Pentru Romania codul unic de identificare este combinatia contului IBAN si Codul BIC/Swift al bancii.

 

Refuzul tranzactiilor

Banca poate refuza efectuarea operatiunilor de plata in cazul in care informatiile solicitate si furnizate de Client sunt ilizibile, incomplete sau incorecte. In acest caz Clientul are posibilitatea de a solicita lista cu operatiuni de plata refuzate la ghiseul Bancii. Informatiile privind operatiunile de plata refuzate vor putea fi consultate si prin intermediul BusinessNet. Operatiunile de plata sosite in limitele orare (Cutt-Off Time), dar care nu au fonduri suficiente, sunt refuzate de catre Banca (nu sunt considerate primite atunci cand nu exista sold suficient pentru executia lor).

 

Corectarea tranzactiilor 

In cazul unei operatiuni de plata neautorizate sau executate incorect, Clientul are obligatia sa notifice imediat Banca, fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data debitarii, asupra faptului ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care genereaza o plangere. 

 

Blocarea instrumentelor de plata 

Pentru toate instrumentele de administrare a lichiditatilor de la distanta, Banca pune la dispozitia Clientilor un serviciu de blocare a instrumentelor non-stop

De asemenea, Banca are dreptul de a bloca instrumentul de plata din motive justificate in mod obiectiv. 

Suprataxa aplicata de comercianti la platile cu cardul este interzisa.

 

Care este impactul juridic al OUG asupra Bancii si Clientului persoana juridica?

Toate drepturile si obligatiile impuse de OUG Bancii si Clientilor persoane juridice sunt stipulate in noua versiune a Conditiilor Generale de Afaceri (CGA) afisata la ghiseele UniCredit Bank si publicata pe pagina de internet a Bancii. Printre prevederile adaugate in CGA se regasesc: clarificarea termenului de consimtamant dat de Client pentru autorizarea tranzactiilor, precum si revocarea  acestuia,  momentul receptiei si primirii unei instructiuni de plata, limitele de cheltuieli pe fiecare instrument de plata, conditiile blocarii/deblocarii unui instrument de plata, drepturile si obligatiile platitorilor si beneficiarilor prin direct debit, respectiv rambursarea sumelor platite.

PENTRU O ABORDARE EXHAUSTIVA, TE RUGAM SA PARCURGI NOILE CGA ALE UNICREDIT BANK, IN VIGOARE DE LA 02 NOIEMBRIE 2009.

INFORMATII PENTRU DEPONENTI PRIVIND GARANTAREA DEPOZITELOR

 

Informatii oferite clientilor in baza art 43 din OG nr. 39/1996 modificata prin OUG nr. 131/28 decembrie 2010

 

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar are drept scop protejarea deponentilor prin garantarea depozitelor (inclusiv dobanda) detinute de rezidenti si nerezidenti, la institutiile de credit participante la Fond, in eventualitatea falimentului unei astfel de institutii. Garantarea consta in plata compensatiilor, limitate la nivelul plafonului de garantare.


UniCredit Bank SA este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; depozitele sunt garantate, dupa caz, de catre Fond in limitele si conditiile legii.

I. Tipuri de depozite garantate
Sunt garantate depozitele, in orice moneda, aflate in evidenta institutiei de credit, apartinand persoanelor fizice si persoanele juridice, inclusiv entitatile fara personalitate juridica, cu exceptia depozitelor care  se incadreaza in categoriile  de depozite prevazute in Lista depozitelor negarantate, anexa la Ordonanta nr.39/1996, republicata.Depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni bancare curente si pe care institutia de credit trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiata printr-un titlu de creanta emis de aceasta, cu exceptia obligatiunilor prevazute la alin. (6) al art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor.


II. Tipuri de depozite excluse de la plata compensatiilor - depozite negarantate:

 1. Depozite, altele decat cele care se incadreaza in prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr 39/1996, republicata, ale unei institutii de credit facute in nume si cont propriu
 2. Instrumente care se incadreaza in definitia fondurilor proprii, conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind fondurile proprii ale institutiilor de credit
 3. Depozite ale institutiilor financiare, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia institutiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc
 4. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, asa cum sunt acestia definiti in legislatia privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor
 5. Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale
 6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, asa cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital
 7. Depozite ale fondurilor de pensii
 8. Depozite apartinand, dupa caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi ai institutiei de credit in cauza
 9. Depozitele deponentilor cu statut similar celor de la pct. 8 in cadrul altor societati din grupul institutiei de credit
 10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice mentionate la pct. 8 si 9, respectiv sot/sotie si rudele si afinii de gradul intai, precum si ale tertelor persoane care actioneaza in numele deponentilor mentionati la pct. 8 si 9
 11. Depozitele la institutia de credit ale companiilor din grupul din care face parte institutia de credit
 12. Depozite nenominative
 13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorasc din acceptari proprii si bilete la ordin
 14. Depozitele intreprinderilor, persoane juridice, care nu intra in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.


Nu se datoreaza compensatii pentru depozitele rezultate  din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legii, incadrarea depozitelor in aceasta categoriei fiind de competenta Fondului de Garantare, in conditiile legii.

III. Nivelul plafonului de garantare
Incepand cu 01 ianuarie 2011, plafonul de garantare per deponent garantat, persoana fizica si juridica si pe institutie de credit echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, in baza Ordonantei de Urgenta nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.


IV. Modul de calcul al compensatiilor
Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor garantate detinute de deponentul garantat la institutia de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra deponentului respectiv. Compensatia de platit este limitata la nivelul plafonului de garantare aplicabil potrivit Ordonantei nr. 39/1996, republicata.


Echivalentul in lei al plafonului de garantare si respectiv, al sumelor in valuta care se iau in considerare la determinarea compensatiilor se calculeaza prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Nationala a Romaniei in data la care depozitele au devenit indisponibile. Pentru depozitele constituite in alte valute decat cele pentru care Banca Nationala a Romaniei comunica cursurile de schimb valutar, echivalentul in lei al sumelor in valuta care se iau in considerare la determinarea compensatiilor se calculeaza pe baza ultimului curs de schimb practicat de institutia de credit in cauza pentru valuta respectiva, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile.In cazul unui cont comun nivelul compensatiei se determina conform dispozitiior OG 39/1996 modificata, pentru fiecare deponent garantat ce detine o cota parte din soldul contului luandu-se in calcul cota la care acesta este indreptatit conform contractului si/sau legii. In absenta unor astfel de prevederi, pentru scopul determinarii compensatiilor, soldul contului comun va fi divizat in parti egale intre deponentii in cauza.

In cazul unui cont comun, asupra caruia au drepturi mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, pentru determinarea nivelului compensatiei, depozitul aflat in contul comun va fi tratat ca si cand ar apartine unui singur deponent.In situatia in care un deponent nu este indreptatit la sume aflate intr-un cont, sumele pentru care acesta nu este indreptatit se includ in calculul compensatiei datorate persoanei indreptatite la acestea, cu conditia ca persoana indreptatita sa fie identificata sau identificabila anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile. Daca exista mai multe persoane indreptatite, pentru determinarea compensatiei datorate fiecareia se aplica prevederile alin. (2), in mod corespunzator.


Daca un deponent garantat se afla sub urmarire penala pentru infractiunea de spalare a banilor sau pentru o infractiune legata de spalarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspenda plata compensatiei pana la data la care primeste dovada scoaterii de sub urmarire penala, a incetarii urmaririi penale, a achitarii sau, dupa caz, a incetarii procesului penal referitor la dosarul in cauza.
V. Plata compensatiilor
In conformitate cu prevederile legii, prin compensatie se intelege suma pe care Fondul o plateste fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile , indiferent de numarul acestora, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute in OG 39/1996 modificata. 

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar  asigura efectuarea platii compensatiilor catre deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in OG 39/1996 modificata.


Se considera depozit indisponibil depozitul  datorat si exigibil care nu a fost platit potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile de catre o institutie de credit aflata in oricare din urmatoarele situatii: (i) Banca Nationala a Romaniei a constatat ca institutia de credit in cauza nu este capabila, din motive legate direct de situatia sa financiara, sa plateasca depozitul si nu are perspective imediate de a putea sa o faca (situatie aplicabila incepand cu 30 august 2009);  (ii) a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit, inainte ca Banca Nationala a Romaniei sa constate situatia prevazuta la pct. (i);


In 30 de zile calendaristice, termen care, de la data de 31 decembrie 2010, se reduce la 10 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile, Fondul stabileste data inceperii platii compensatiilor, durata efectuarii platilor si modalitatea de plata, aceste informatii urmand a fi publicate pe website-ul Fondului si in 2 ziare de circulatie nationala, prin grija Fondului, precum si la sediile unitatilor teritoriale ale  institutiei de credit  ale carei depozite au devenit indisponibile, prin grija institutiei de credit in cauza si a institutiei de credit mandatate de catre Fond sa efectueze plata compensatiilor.Incepand cu data de 31 decembrie 2010, plata compensatiilor va incepe in termen de 20 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. Prin exceptie Banca Nationala a Romaniei poate aproba, la solicitarea Fondului in circumstante absolut exceptionale, prelungirea cu maximum 10 zile lucratoare a termenului pentru inceperea platii compensatiilor.

 

 

Serviciul de acceptare la plata a cardurilor presupune plata, de catre Banca Acceptatoare, a unor comisioane catre Banca Emitenta a cardurilor.
 

Aceste comisioane, precum si regulile de acceptare la plata a cardurilor, pot fi consultate pe site-urile urmatoare:
 

MasterCard: http://www.mastercard.com/ro/merchant/index.html
 

Visa: http://www.visaeurope.com/about-us/fees-and-interchange

Stimate Client,


In aplicarea Regulamentului nr. 9/2015 emis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital (“Regulamentul)”, UniCredit Bank S.A. (“UniCredit Bank/ Banca”) pune la dispozitia publicului la sediile proprii si pe pagina de internet http://www.unicredit.ro urmatoarele informatii.


Astfel, potrivit Regulamentului, un petent (persoana fizica sau juridica), in calitate de client al Bancii, poate depune in scris o petitie cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004.


Prin petitie se intelege cererea, reclamatia sau sesizarea prin care se aduc la cunostinta Bancii fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului si prin intermediul careia petentul isi exprima nemultumirea cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr.297/2004 de catre UniCredit Bank sau la informatiile furnizate de catre Banca in urma solicitarilor de informatii primite de la petent.


Orice petitie va fi formulata in scris, semnata de catre petent sau imputernicitii legali ai acestuia (care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu) si poate fi depusa la sediul central al Bancii sau la oricare dintre sediile unitatilor teritoriale ale UniCredit Bank, sau poate fi transmisa prin: i) posta, la adresa Bd. Expozitiei nr.1F, sector 1, Bucuresti, cod postal 012101, ii) prin sistem on-line pe site-ul UniCredit Bank, Sectiunea “Opinii si Sesizari” sau iii) prin telefon la numarul +40 21 200 2020 (apel tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone). Petentul poate verifica stadiul solutionarii petitiei depuse utilizand aceleasi mijloace de contact mentionate mai sus.


Petitia trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • datele de identificare ale petentului (pentru persoane fizice: nume si prenume petent, CNP, act de identitate, domiciliu, numar de telefon, e-mail; pentru persoane juridice: denumire petent, numar de inregistrare in Registrul Comertului (J), CUI, sediul social,  numar de telefon, e-mail, reprezentant legal);
 • calitatea petentului care formuleaza petitia (titular/reprezentant legal);
 • obiectul petitiei (serviciul/ activitatea reclamata sau informatiile furnizate); si
 • interesul celui care formuleaza petitia.


Petitiile sunt inregistrate de catre Banca in Registrul unic de petitii. 


UniCredit Bank va raspunde la fiecare petitie primita in maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. In cazul in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, UniCredit Bank va informa petentul in acest sens si va preciza termenul in care va fi solutionata petitia, care nu va depasi 45 de zile de la inregistrarea petitiei.


In cazul in care solutia finala nu raspunde solicitarii petentului, Banca va oferi explicatii detaliate privind masurile adoptate, petentul avand dreptul de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor (medierea, concilierea, arbitrajul), prevazute de dispozitiile legale în vigoare, si de a se adresa organelor si autoritatilor competente, dupa caz:

 • Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, office@asfromania.ro;
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro; si
 • instantele de judecata competente in solutionarea litigiilor.

Stimate Client,


In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, referitor la obligatia institutiilor financiare de a furniza informatii privind contribuabilii nerezidenti si avand in vedere:

 • prevederile Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimbul automat de informatii privind conturile financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016
 • prevederile Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015


iti aducem la cunostinta urmatoarele:

 • anual, cel tarziu pana la data de 15 mai, institutiile de credit au obligatia sa declare organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informatii de natura financiara aferente anului fiscal anterior, referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii;
 • aceste informatii se refera inclusiv, dar fara a se limita la: i) nume, adresa, jurisdictia de rezidenta fiscala, numar de identificare fiscala, data si locul nasterii, ii) numarul de cont si soldul conturilor, iii) in cazul conturilor de custodie, de depozit si altele – cuantumul brut total platit/ creditat in legatura cu respectivul cont, al dobanzilor, dividendelor, altor venituri generate, precum si incasarile brute totale din vanzarea/rascumpararea activelor financiare, iv) orice alte date si documente solicitate conform legii de catre autoritate;
 • in contextul in care ești contribuabil rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, informatii financiare privind conturile deschise si/sau inchise de tine fac obiectul raportarii catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F;
 • informatiile mentionate, obtinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizeaza de catre acesta doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si cu respectarea dispozitiilor art.11 din Codul de Procedura Fiscala privind Secretul Fiscal;
 • beneficiezi de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile și completarile ulterioare in special dreptul de acces la date, de informare, de interventie asupra datelor si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale, trimitand, atunci cand prevederile legale mentioneaza acest lucru, o adresa scrisa, datata si semnata catre UniCredit Bank SA in care sa precizezi numele complet si domiciliul pentru identificare.


Iti multumim,

UniCredit Bank 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo