Instructiuni de securitate a tranzactiilor

Stimate client,

 • Accesul si semnarea tranzactiilor in BusinessNet se pot realiza numai utilizand un cod de securitate generat de dispozitivul Digipass sau de aplicatia Mobile Token.
 • Daca alegeti sa folositi Mobile Token, va veti bucura de si mai multa libertate, pentru ca nu mai trebuie sa aveti grija sa luati cu dvs. dispozitivul fizic. Mobile Token se instaleaza pe telefonul dvs. de tip smartphone si cu ajutorul aplicatiei veti genera coduri de securitate pentru a accesa si semna tranzactii in BusinessNet.
 • Atentie! Nu puteti folosi acelasi cod de securitate atat pentru acces cat si pentru semnarea unei tranzactii. Pentru siguranta tranzactiilor efectuate, codurile de securitate utilizate pentru semnarea unei tranzactii se genereaza doar in momentul semnarii unei plati, introducand in aplicatia Mobile Token sau in dispozitivul Digipass elementele de securitate afisate in aplicatia Business Net.
 • Dispozitivul Digipass sau aplicatia Mobile Token sunt operabile doar prin introducerea unui cod PIN;
 • Comunicarea cu banca se realizeaza utilizand tehnologie secure https si criptare cu cheie pe 256 biti pentru o securitate optima si un nivel inalt de confidentialitate.
 • UniCredit nu va solicita niciodata resincronizarea token-ului prin intermediul site-ului sau al aplicatiei BusinessNet.
 • Accesarile aplicatiei de BusinessNet pot fi notificate prin e-mail ca mijloc de monitorizare.
 • Utilizarea unei imagini de securitate, unica dumneavoastra, atunci cand accesati aplicatia de pe un calculator nou - in procesul de autentificare al aplicatiei va trebui sa identificati si sa selectati imaginea de securitate, Banca nesolicitand descrierea in cuvinte a imaginii de securitate.

Cu stima,

UniCredit Bank

 

Dear Client, 

 • The access in BusinessNet application, as well as transaction signing can occur only by using a security code generated by your Digipass device or by Mobile Token application.
 • If you choose Mobile Token app, you will enjoy even more freedom, as you don’t have to remember always to take the physical device with you. Mobile Token is a banking application installed on your smartphone, which generates security codes to access BusinessNet.
 • Attention! You cannot use the same access code both for access to app and signing a transaction. For security reasons, the codes used for approving a transaction are generated only at the moment of signing a payment by introducing in the Mobile Token application or in the Digipass device the security elements displayed in Business Net.
 • The Digipass device or Mobile Token application can be operated only by entering a PIN;
 • Communication with the bank occurs via a secure https technology and 256 bits for optimal security and a high level of privacy.
 • The bank will never request you token resynchronization through the official site or BusinessNet application.
 • BusinessNet application access instances may be notified by e-mail as a means of monitoring.
 • The use of an exclusive safety image when you access the application on a new computer - In the authentication process you will have to identify  and select the security image, as the Bank will never ask you to describe in words the security image.

Best regards,

UniCredit Bank

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo