Produse de finantare

UniCredit Bank vine in sprijinul beneficiarilor de finantare nerambursabila prin:

 • Produse variate si flexibile
 • Experienta in finantarea proiectelor europene cu componenta nerambursabila (pre si post aderare)
 • Experienta in consilierea clientilor care doresc sa acceseze fonduri nerambursabile
 • Echipa de specialisti in domeniul fondurilor europene nerambursabile, care va stau alaturi in toate etapele proiectului, de la depunere, implementare, pana la monitorizarea rezultatelor acestuia.
 • Parteneriate dezvoltate cu fondurile de garantare
 • Parteneriate dezvoltate cu autoritati de management (ex. MADR, AM POS CCE), autoritati de coordonare ale programelor de finantare (ex. ACIS)
 • Parteneriate dezvoltate cu firmele de consultanta care au elaborate proiecte de succes

Scrisoare de confort

Descriere

 • Se acorda potentialilor beneficiari de fonduri nerambursabile pentru a demonstra capacitatea financiara de sustinere a proiectului
 • Se acorda in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare


Avantaje

 • Valoare acoperita: maxim valoarea cofinantarii / cofinantarii + cheltuielile neeligibile
 • Valabilitate: in functie de programul de finantareDocumente specifice finantarilor europene

 • Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe, etc)
 • Notificarea de acceptare a proiectului, dupa caz

Scrisoare de Garantie Bancara

Descriere

 • Se acorda pentru a demonstra capacitatea de rambursare a prefinantarii/avansului de catre beneficiar
 • Se acorda pentru valoarea prefinantarii/avansului, solicitat de beneficiar. 
 • Se acorda beneficiarilor de fonduri europene, eligibili pe unul din programele de finantare, in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare


Avantaje

 • Valoare SGB: maxim 100% sau 110% din valoarea prefinantarii/avansului, in functie de programul de finantare.  
 • Valoare avans: maxim 35%, 40% sau 50% din valoarea nerambursabila, in functie de programul de finantare.  
 • Valuta: LEI
 • Valabilitate: maxim 3 luni dupa finalizarea proiectului
 • Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare.Documente specifice finantarilor europene

 • Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.)
 • Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale
 • Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.)
 • Graficul de depunere a cererilor de rambursare
 • Rapoarte de progres
Credit Punte

Descriere

 •  Asigura necesarul de finantare pana la momentul incasarii sumelor nerambursabile de la autoritati
 •  Se acorda beneficiarilor de fonduri europene, eligibili pe unul din programele de finantare in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare
 •  Exclusiv pentru partea nerambursabila


Avantaje

 •  Valoare: maxim 100% din finantarea nerambursabila   
 •  Valuta: LEI, EUR
 •  Valabilitate: maxim 3 luni dupa finalizarea proiectului
 •  Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare.


Documente  specifice finantarilor europene

 •  Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.)
 •  Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale
 •  Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.)
 •  Graficul de depunere a cererilor de rambursare
 •  Rapoarte de progres
Credit pentru investitii

Descriere

 •  Se acorda pentru asigurarea cofinantarii la proiect
 •  Se acorda beneficiarilor de fonduri europene, eligibili pe unul din programele de finantare, in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare

Avantaje

 •  Valoare: se determina in functie de structura cheltuielilor eligibile si categoria solicitantului
 •  Valuta: LEI, EUR
 •  Valabilitate: maxim 10 ani de la data aprobarii creditului 
 •  Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare.


Documente  specifice finantarilor europene

 •  Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.)
 •  Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale
 •  Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.)
 •  Graficul de depunere a cererilor de rambursare
 •  Rapoarte de progres

Facilitati pentru cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA:

Linie pentru TVA

Descriere

 •  Se acorda proportional cu valoarea TVA-ului aferent proiectului
 •  Creditul functioneaza sub forma unei linii de finantare
 •  Rambursarea liniei pentru acoperirea TVA se face pe masura recuperarilor de la bugetul de stat

Avantaje

 •  Poti obtine finantare pentru o cheltuiala neeligibila
 •  Se finanteaza atat TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, cat si TVA-ul aferent cheltuielilor neeligibile
 •  Valoare: maxim 100% din valoarea TVA aferenta proiectului
 •  Valuta: LEI, EUR
 •  Valabilitate: maxim 3 luni dupa finalizarea proiectului
 •  Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare.

Documente  specifice finantarilor europene

 •  Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.)
 •  Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale
 •  Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.)
 •  Graficul de depunere a cererilor de rambursare
 •  Rapoarte de progres
Creditul pentru capital de lucru

Descriere

 •  Creditul functioneaza sub forma unui credit pentru cheltuieli generale
 •  Linia de credit are destinatii multiple, inclusiv pentru finantarea TVA.

Avantaje

 •  Se finanteaza diferite categorii de cheltuieli neeligibile 
 •  Se finanteaza atat TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, cat si TVA-ul aferent cheltuielilor neeligibile
 •  Valoare: maxim 85% din valoarea cheltuielilor neeligibile
 •  Valuta: LEI, EUR
 •  Valabilitate: maxim 12 luni, revolving 
 •  Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, atat pentru PNDR, cat si pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane etc.

Documente  specifice finantarilor europene

 •  Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.)
 •  Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale
 •  Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.)
 •  Graficul de depunere a cererilor de rambursare
 •  Rapoarte de progres

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo