Reforma Indicilor de Referinta

Ce este indicele de referinta pentru dobanda si de ce este important?

Un „indice de referinta” este un standard predeterminat fata de care se masoara performanta investitiilor financiare si costurile creditarii. Acesta poate fi utilizat pentru masurarea performantei unui index, a unui titlu de valoare sau chiar a activitatii unui manager de investitii. Spre exemplu, performanta fondurilor mutuale este adesea comparata cu modificarile  Indicelui bursier de ”referinta” Standard & Poor's 500. Un indice de referinta poate fi utilizat si pentru a defini alocarea activelor unui portofoliu sau pentru calcularea comisioanelor de performanta.

Un indice de referinta poate fi utilizat ca baza utila pentru stabilirea pretului pentru produsele in numerar (credite pentru firme, credite pentru familii, ipoteci, descoperit de cont) si pentru produsele care nu sunt in numerar (alte tranzactii financiare mai complexe cum ar fi instrumentele derivate).

Bancile utilizeaza indicii de referinta pentru ratele dobanzilor atunci cand calculeaza dobanzile la credite, note si depozite. Spre exemplu, bancile ar putea acorda imprumuturi  la o rata a dobanzii agreata care este indexata la o rata specifica de referinta plus o marja (spread). Daca spreadul este stabilit la 1%, atunci dobanda platita va fi cu 1% mai mare decat rata de referinta actuala. Astfel, costul creditului creste daca rata de referinta creste si invers. In acest caz, referinta poate fi o rata de dobanda de incredere, independenta si relativ simpla pentru toate partile implicate.

Ratele de referinta ale dobanzilor joaca un rol central pe pietele financiare deoarece sunt larg utilizate de catre persoanele fizice si organizatii in cadrul sistemului economic. Cele mai frecvente referinte privind rata dobanzii sunt EURIBOR si London Interbank Offered Rate (LIBOR – rata dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara londoneza). Acestea formeaza o baza pentru preturile creditelor acordate si contractate in sistemul financiar global.

Contextul Reformei IBOR (Rata dobanzii imprumuturilor acordate pe piata interbancara)

In anul 2013, membrii G20 au cerut Consiliului de Stabilitate Financiara (FSB) sa efectueze o analiza a principalilor indici de referinta privind rata dobanzii si sa elaboreze planuri pentru a se asigura ca acesti indici de referinta sunt solizi, de incredere si sunt utilizati corespunzator de participantii de pe piata.

In iulie 2014, Consiliului de Stabilitate Financiara (FSB) si-a publicat recomandarile, care stabilesc in esenta doua obiective principale: (1) reformarea IBOR-urilor (ratele creditelor interbancare, dintre care LIBOR este unul dintre cele mai utilizate) pentru a consolida metodologiile existente si pentru a le fundamenta mai bine pe tranzactiile efective; si (2) dezvoltarea unor rate de referinta alternative care indeplinesc cerinta privind ratele de referinta robuste.

In acest context, Consiliului de Stabilitate Financiara a solicitat organismelor de reglementare si societatilor financiare si nefinanciare din multe jurisdictii sa asigure tranzitia de la toate ratele dobanzilor imprumuturilor acordate pe piata interbancara londoneza (LIBOR) cel mai tarziu pana la sfarsitul anului 2021 in vederea atenuarii riscurilor potentiale aparute in urma incetarii asteptate a utilizarii LIBOR.

Regulamentul UE privind indicii de referinta (BMR)

Regulamentul UE 2016/1011(BMR) privind indicii utilizati ca indici de referinta (care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018) a facut ca Ununea Europeana sa devina prima care a impus un regim de reglementare complex si obligatoriu cu privire la indicii de referinta financiari. BMR interzice utilizatorilor din sfera de supraveghere a UE utilizarea unui indice de referinta cu exceptia cazului in care administratorul sau este aprobat de un organism de reglementare national dintr-unul din statele membre UE si figureaza in registrul indicilor de referinta pastrat de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA), o autoritate de supraveghere supranationala a UE. Mai important pentru imprumutati si finantatori, BMR impune ca aceste contracte si acorduri sa includa clauze de rezerva sustenabile care indica ratele  de referinta care urmeaza sa fie utilizate de catre parti daca rata de referinta convenita initial nu mai este disponibila.

Modificarea BMR

La data de 22 ianuarie 2021, Comisia Europeana si Consiliul Uniunii Europene au emis modificari ale Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referinta, intrate in vigoare la data de 13 februarie 2021. Regulamentul BMR modificat imputerniceste Comisia Europeana sa desemneze inlocuitori ai indicilor de referinta critici si alti indici de referinta relevanti (in cazul in care incetarea brusca a calcularii acestora ar avea un impact semnificativ asupra pietelor financiare din UE sau daca indicii nu ar mai reflecta realitatea de piata sau economica aferenta), prin intermediul actelor delegate. O astfel de inlocuire prin lege („rate legale de inlocuire”) va afecta orice contract sau orice instrument financiar guvernat de legea unuia dintre statele membre UE care face trimitere la un indice de referinta. Contractele guvernate de legea unui stat tert sunt la randul lor considerate ca fiind afectate daca toate partile sunt stabilite in UE si daca legea statului tert nu prevede  un proces ordonat de incetare a folosirii unui indice de referinta. Ratele legale de inlocuire vor inlocui toate referintele la indicele respectiv in astfel de contracte si instrumente financiare daca acestea nu contin o clauza de rezerva corespunzatoare. Ratele legale de inlocuire vor fi stabilite de Comisia Europeana in urma unei consultari publice luand in considerare recomandarile Grupului de lucru national RFR (de ex. Comitetul pentru Rate de referinta Alternative pentru USD Libor, Grupul de lucru pentru Rate de Referinta fara risc privind lira sterlina pentru GBP Libor).

Mai mult, amendamentul extinde perioada de actuala de tranzitie pentru indicatorii de referinta din statele terte pana la sfarsitul anului 2023.

Reforma pe scurt

Pe masura ce pietele financiare fac tranzitia de la utilizarea LIBOR la utilizarea unei rate de referinta alternative, toti utilizatorii, incluzand bancile si clientii acestora, vor face un efort pentru o tranzitie lina. Mai jos este prezentat un scurt ghid in acest sens. 
EURIBOR: poate continua sa fie utilizat ca indice de referinta conform regulilor BMR

Indicele de referinta pentru ratele dobanzilor la creditele in euro (EURIBOR) este un indice de referinta utilizat pe piata, care se calzuleaza pe baza imprumuturilor necolateralizate acordate pe piata interbacara intre bancile dintr-un panel selectat si este administrat si publicat de Institutul European al Pietelor Monetare (EMMI) pentru mai multe scadente (o saptamana, si una, trei, sase si douasprezece luni). Pentru a indeplini cerintele prevazute de Regulamentul european privind indicii utilizati ca indici de referinta, EMMI a elaborat o noua metodologie de calcul (denumita „Metodologia hibrida”). In conformitate cu noua Metodologie hibrida, EURIBOR este calculat utilizand tranzactii reale atunci cand sunt disponibile astfel de tranzactii.


De la EONIA la €STR

Metodologia de calcul a EONIA ar fi devenit neconforma cu Regulamentul BMR din cauza deficitului de tranzactii relevante si a concentratiei ridicate a volumelor in randul unui numar redus de contributori. Pentru a mentine EONIA pe o perioada de tranzitie si pana la incetarea acesteia la data de 3 ianuarie 2022, metodologia de calcul a fost schimbata si, incepand din 2 octombrie 2019, EONIA este calculata ca €STR plus o marja fixa de 8,5 puncte de baza. €STR reflecta costurile  imprumuturilor overnight in euro necolateralizate ale celor mai mari banci din zona euro si se bazeaza exclusiv pe tranzactiile reale raportate catre BCE.

EONIA va fi publicata pentru ultima data pe data de 3 ianuarie 2022 si apoi va inceta sa fie utilizata; toate contractele cu scadente dupa aceasta data si care fac trimitere la EONIA trebuie sa aiba o clauza de retragere formulata in scris care sa asigure substituirea EONIA.
De la Rata dobanzii imprumuturilor acordate pe piata interbancara londoneza (LIBOR) la Rata de referinta alternativa (ARR)

LIBOR, Rata dobanzii imprumuturilor acordate pe piata interbancara londoneza, este stabilit in prezent la nivel central la Londra de catre Administratorul Indicilor de Referinta ICE pentru sapte maturitati (sau lungimi), de la overnight pana la 12 luni, pentru 4 valute (vezi tabelul de mai jos) iar Autoritatea de Reglementare Prudentiala din Marea Britanie (PRA) este responsabila pentru reglementarea acestuia.

Autoritatea pentru Conduita Financiara (FCA) a specificat clar faptul ca publicarea LIBOR nu este garantata mai departe de anul 2021, prin urmare firmele trebuie sa transfere contractele existente pe ratele de referinta alternative (ARR-uri) inaintea acestei date.

Ratele de referinta alternative (ARR) sunt rate de referinta overnight aproape fara risc, care au fost identificate drept indici de referinta alternativi pentru principalele rate de referinta interbancara existente (IBOR-uri). Aceste rate sunt robuste si ancorate pe pietele active, lichide corespunzatoare.

O selectie a alternativelor posibile la LIBOR la nivel mondial:

LIBOR-uri ARR-uri
LIBOR USD SOFR, rata de finantare colateralizata overnight (Tranzactii colateralizate)
LIBOR GBP SONIA, rata medie a dobanzii overnight pentru lira sterlina (Tranzactii necolateralizate)
LIBOR JPY TONAR, media dobanzii overnight la Tokyo (Tranzactii necolateralizate)
LIBOR CHF SARON, rata medie a dobanzii overnight in Elvetia (Tranzactii colateralizate)

 

La data de 5 martie 2021, Autoritatea de Conduita Financiara (FCA) a confirmat ca toate variantele LIBOR fie vor inceta sa fie furnizate de orice administrator sau nu vor mai fi reprezentative: imediat dupa 31 decembrie 2021, in cazul tuturor variantelor in lira sterlina, euro, franci elvetieni si yeni japonezi, si variantele la 1 saptamana si la 2 luni pentru dolarul SUA; si imediat dupa 30 iunie 2023, in cazul variantelor de calcul ramase pentru dolari SUA” (https://www.fca.org.uk/news/press-releases/announcements-end-libor)

Autoritatea de Conduita Financiara (FCA) va organiza consultari cu privire la o propunere de a cere continuarea publicarii pentru maturitatile cele mai reprezentative (1luna, 3luni si 6luni) pentru ratele aferente GBP, JPY si USD LIBOR intr-o forma sintetica cu scopul de a realiza o tranzitie lina a contractelor pre-existente.

 

Dispozitii de rezerva

Pentru a raspunde riscului legat de incetarea utilizarii unuia sau a mai multor LIBOR-uri sau indici de referinta in timp ce participantii de pe piata continua sa aiba expunere la rata respectiva, institutiile financiare si clientii sunt incurajati sa convina asupra unor dispozitii contractuale de rezerva utilizand ARR-uri ca rate de inlocuire.

Ratele de rezerva sunt dezvoltate pentru a asigura continuitatea contractelor dupa incetarea utilizarii LIBOR. Mai mult, participantii de pe piata trebuie sa se asigure de alinierea contractelor cat mai aproape cu putinta de acordul original dupa intrarea in vigoare a clauzei de rezerva, conducand la o rata care este predictibila, transparenta si onesta.

In numeroase jurisdictii se lucreaza la elaborarea clauzelor contractuale de rezerva pentru atenuarea riscului asociat incertitudinii legate de existenta LIBOR dupa anului 2021 si  pentru a reduce astfel potentialele incertitudini daca acest indice va inceta sa fie utilizat. 

Impactul pentru clientii nostri

Reforma IBOR afecteaza contractele existente/noi, si in special contractele de credit si contractele financiare indexate in functie de un LIBOR. Desi LIBOR va continua sa fie publicat pana la sfarsitul anului 2021, Banca Angliei, Autoritatea de Conduita Financiara si Grupul de lucru pentru ratele de referinta fara risc in lire sterline se asteapta ca toate institutiile financiare din Marea Britanie sa inceteze sa emita noi produse bazate pe LIBOR a caror maturitate sa depaseasca anul 2021 pana la sfarsitul primului trimestru din  2021. In consecinta, UniCredit isi va revizui oferta in conformitate cu ratele indicilor de referinta care sunt disponibile pe piete si in limitele cadrului de reglementare.

Actiunile UniCredit

UniCredit Spa a creat a nivel central, in Italia, un grup de lucru dedicat al carui scop este sa asigure conformitatea cu Regulamentul european privind indicii utilizati ca indici de referinta (BMR) si sa gestioneze o tranzitie ordonata de la LIBOR catre ratele de referinta alternative (ARR). Mai mult, UniCredit SpA face parte din mai multe grupuri de lucru internationale in vederea consolidarii procesului de tranzitie IBOR.

Pentru a continua promovarea educatiei si a constientizarii privind tranzitia IBOR, in conformitate cu cele mai bune practici, Echipa de cercetare din cadrul Grupului UniCredit publica stiri de ultima ora si transmisiuni web pe Portalul UniCredit Research. 

Evolutia pietei

In domeniul instrumentelor derivate tranzactionate pe piete nereglementate (OTC), Asociatia Internationala pentru Swapuri si Instrumente Derivate (ISDA) a lansat Suplimentul sau pentru clauzele de rezerva privind IBOR la Definitiile ISDA 2006, care insoteste Protocolul ISDA 2020 privind clauzele de rezerva IBOR, ambele intrate in vigoare la data de 25 ianuarie 2021. UniCredit Spa, UniCredit Bank AG si UniCredit Bank Austria AG adera la acesta in februarie 2021.

Suplimentul pentru clauzele de rezerva IBOR introduce un set de rezerve specifice care se aplica in cazul in care IBOR devine nereprezentativ sau inceteaza sa fie furnizat. Tranzactiile care au drept referinta definitiile ISDA privind rata standard a dobanzii capata certitudinea contractuala a ratelor de inlocuire care se bazeaza pe ratele overnight fara risc specifice fiecarei valute si calculate prin metoda compunerii zilnice plus o ajustare a marjei. IBOR-urile relevante acoperite de Suplimentul ISDA referitor la IBOR sunt: GBP LIBOR, CHF LIBOR, USD LIBOR, EUR LIBOR, EURIBOR, JPY LIBOR, TIBOR, Euroyen TIBOR, BBSW, CDOR, HIBOR, SOR si THBFIX.

Contractele privind instrumente derivate cu referire la Definitiile ISDA 2006 intrate in vigoare la data de 25 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date vor contine automat Suplimentul privind clauzele de rezerva legate de IBOR. Protocolul ISDA 2020 privind clauzele de rezerva IBOR permite unei parti sa amendeze contractele necompensate pre-existente cu referinta IBOR incheiate cu alte parti care adera la aceste prevederi pentru a include termenii din Suplimentul privind clauzele de rezerva IBOR. Protocolul ISDA 2020 privind clauzele de rezerva IBOR se aplica exclusiv tranzactiilor existente intre contrapartile care au aderat la protocol. Contractele si tranzactiile relevante sunt cele realizate inaintea datei de 25 ianuarie 2021 si sunt incluse in lista diferitelor tipuri de documente („Documentele acoperite de protocol”) din cadrul Protocolului ISDA privind clauzele de rezerva IBOR.

Mai multe informatii despre Suplimentul ISDA 2020 privind clauzele de rezerva pentru IBOR si despre Protocol, despre documentatia conexa si despre initiativele ISDA referitoare la reforma privind indicii de referinta si tranzitia de la IBOR-uri sunt disponibile pe site-ul internet al ISDA.

ISDA a publicat declaratia urmatoare ca raspuns la anuntul facut de Autoritatea de Conduita Financiara (FCA) la data de 5 martie 2021 privind incetarea viitoare si pierderea de reprezentativitate a indicilor de referinta LIBOR: „marja de ajustare in cazul clauzelor de rezerva publicata de Bloomberg este stabilita la data anuntului pentru toate variantele LIBOR in euro, lire sterline, franci elvetieni, dolari SUA si yeni” (https://www.isda.org/2021/03/05/isda-statement-on-uk-fca-libor-announcement).

Surse externe

Declaratie de declinare a responsabilitatii

Continutul acestei pagini reflecta modul in care intelege UniCredit Bank SA ( “Banca”)la momentul actual Tranzitia IBOR si este supus modificarilor. Analiza este bazata exclusiv pe informatii publice disponibile din surse atent selectate considerate de Banca a fi de incredere. Cu toate acestea, Banca nu isi asuma raspunderea si nu garanteaza, nici implicit sau explicit, acuratetea sau integritatea informatiilor prezentate si isi rezerva dreptul sa modifice ulterior integral sau partial informatia, fara notificare prealabila. Orice informatie sau raport inclus in prezentul document este furnizata numai in scopul informarii generale si nu poate inlocui obtinerea de consultanta financiara independenta.  Investitorii privati ar trebui sa aiba propria evaluare/ sa obtina recomandarea bancherului/broker-ului privat in legatura cu orice produse bancare sau/si de investitii inainte de realizarea acestora. Niciun aspect al acestei publicatii nu are ca intentie crearea de obligatii contractuale pentru Unicredit Bank SA.Va rugam sa aveti in vedere ca Unicredit Bank SA este parte a Grupului Unicredit. Unicredit Group si subsidiarele sale sunt supuse reglementarilor Bancii Centrale Europene si reglementarilor locale specifice.UniCredit va cauta sa actualizeze periodic aceasta pagina si/sau sa transmita comunicari legate de evolutiile pietei cu privire la reforma indicilor de referinta pentru ratele dobanzilor.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo