5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-315493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-315493003BDYD5VPGUQS042020-12-315493003BDYD5VPGUQS042019-12-315493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:RevaluationSurplusMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:SharePremiumMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember5493003BDYD5VPGUQS042019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:RevaluationSurplusMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember5493003BDYD5VPGUQS042020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:RevaluationSurplusMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember5493003BDYD5VPGUQS042020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:RevaluationSurplusMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:SharePremiumMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember5493003BDYD5VPGUQS042018-12-315493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:RevaluationSurplusMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:SharePremiumMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember5493003BDYD5VPGUQS042019-01-012019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMemberiso4217:RON

UCB_CMYK_2D_RO_L_Simple.jpgUniCredit Bank S.A.

Situatii financiare

consolidate si individuale

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020


intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana  
Grup

Banca

mii RON

Nota

31.12.2020


31.12.2019*

Retratat31.12.2020


31.12.2019*

Retratat

Venituri din dobanzi

 

     1.759.217

     1.850.803

     1.291.400

     1.339.265

Cheltuieli cu dobanzile

 

      (450.551)

      (526.573)

      (302.569)

      (378.152)

Venituri nete din dobanzi

7

     1.308.666

     1.324.230

     988.831

     961.113

Venituri din comisioane

 

     452.808

     454.938

     410.571

     424.480

Cheltuieli cu comisioane

 

      (146.202)

      (138.481)

      (137.976)

      (127.476)

Venituri nete din comisioane

8

     306.606

     316.457

     272.595

     297.004

Venit net din instrumente detinute la valoare justa prin contul de profit sau pierdere

9

     305.186

     360.345

     305.188

     360.345

Castiguri/(Pierderi) nete din schimb valutar


     81.240

     96.215

     68.079

     83.747

Ajustari privind valoarea justa aferenta contabilitatii de acoperire

 

      (2.504)

     1.831

      (2.504)

     1.831

Castig/Pierdere neta din derecunoasterea activelor inregistrate la cost amortizat


     11.606

     40.054

     4.999

     22.709

Castig/Pierdere neta din derecunoasterea activelor la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global*


     47.322

     11.841

     47.322

     11.841

Venituri din dividende

10

     1.972

     1.971

     1.972

     1.971

Alte venituri operationale

 

     18.719

     9.961

     11.252

     6.810

Venituri operationale


     2.078.813

     2.162.905

     1.697.734

     1.747.371

Cheltuieli cu personalul

11

      (428.668)

      (421.876)

      (376.092)

      (367.480)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale

12

      (98.735)

      (95.246)

      (90.868)

      (89.633)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor necorporale

12

      (51.970)

      (57.049)

      (47.482)

      (50.484)

Alte cheltuieli administrative

13

      (303.855)

      (377.120)

      (279.729)

      (344.931)

Alte cheltuieli operationale

14

      (21.709)

      (23.002)

      (10.973)

      (11.810)

Cheltuieli operationale


      (904.937)

      (974.293)

      (805.144)

      (864.338)

Rezultatul net al activitatii operationale


     1.173.876

     1.188.612

     892.590

     883.033

Pierderea neta din deprecierea activelor financiare*

15

      (510.918)

      (387.019)

      (366.461)

      (190.853)

Pierderi din modificarea activelor financiare*


      (2.673)

      (304)

      (2.673)

      (304)

Pierderea neta din deprecierea activelor nefinanciare

 

      (5.527)

      (396)

      (5.527)

      (396)

Castiguri nete/ (pierdere) nete din provizioane

16

     19.910

      (33.209)

     27.343

      (14.165)

Castiguri nete/ (pierdere) din alte activitati de investitii

17

      -

     1.249

      -

      -

Profit inainte de impozitare


     674.668

     768.933

     545.272

     677.315

Cheltuiala cu impozitul pe profit

18

      (170.735)

      (131.358)

      (141.610)

      (104.395)

Profitul net al perioadei de raportare


     503.933

     637.575

     403.662

     572.920

Atribuibil:


Actionarilor societatii mama


     492.974

     643.482

      -

      -

Interesele care nu controleaza

 

     10.959

      (5.907)

      -

      -

Profitul net al perioadei de raportare


     503.933

     637.575

      -

      -*Informatiile comparative au fost retratate conform descrierii din Nota 3


 

Grup

Banca

mii RON


31.12.2020


31.12.2019*

Retratat31.12.2020


31.12.2019*

Retratat

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit


Elemente ce nu vor fi reclasificate ulterior prin contul de profit sau pierdere


Reevaluarea obligatiei privind beneficiile definite


      (1.134)

      -

      (1.134)

      -

Reevaluarea imobilizarilor corporale

29iii)

      (87)

     3.475

      (87)

     3.475

Modificarea rezervei de reevaluare a investitiilor pentru instrumentele de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

29i)

     144

      (332)

     144

      (332)

Impozit pe profit aferent elementelor ce nu vor fi reclasificate ulterior prin contul de profit sau pierdere


     285

      (559)

     285

      (559)

Total elemente ce nu vor fi reclasificate ulterior prin contul de profit sau pierdere


      (792)

     2.584

      (792)

     2.584

Elemente care pot fi reclasificate ulterior prin contul de profit sau pierdere


Modificarea rezervei pentru instrumentele de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global:


Castiguri/(pierderi) aparute in cursul perioadei

29i)

     151.437

     143.761

     151.437

     143.761

Reclasificarea (castigurilor)/pierderilor incluse in contul de profit sau pierdere

29i)

     (47.322)

     (11.841)

     (47.322)

     (11.841)

Modificarea neta a rezervei de acoperire a fluxurilor de trezorerie:


Castiguri/(pierderi) aparute in cursul      perioadei

29ii)

     726

      (3.396)

     726

      (3.396)

Reclasificarea (castigurilor)/pierderilor incluse in contul de profit sau pierdere

29ii)

      931

      88

      931

      88

Impozit pe profit elemente care pot fi reclasificate ulterior prin contul de profit sau pierdere


      (16.923)

      (22.212)

      (16.923)

      (22.212)

Total elemente care pot fi reclasificate ulterior prin contul de profit sau pierdere


     88.849

     106.400

     88.850

     106.400

Situatia altor elemente ale rezultatului global, neta de impozit


     88.057

     108.984

     88.058

     108.984

Situatia rezultatului global


     591.990

     746.559

     491.720

     681.904

Atribuibil:


Actionarilor societatii mama


     581.031

     752.466

      -

      -

Interesele care nu controleaza

 

     10.959

      (5.907)

      -

      -
*Informatiile comparative au fost retratate conform descrierii din Nota 3

Situatiile financiare consolidate si individuale au fost aprobate de Directorat in data de 23 februarie 2021 si au fost semnate in numele acestuia de:


Dl. Rasvan Catalin Radu          Dl Philipp Gamauf

Presedinte Executiv          Vicepresedinte Executiv

 


Situatia consolidata si individuala a pozitiei financiareGrup

Banca

mii RON

Nota

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Active:


Numerar si echivalente de numerar

19

     12.236.808

     11.693.894

     12.229.614

     11.693.863

Active financiare detinute la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

20

     555.337

     267.990

     555.337

     267.990

Credite si avansuri pentru banci la cost amortizat

21

     212.130

     572.567

     212.130

     572.567

Credite si avansuri acordate clientilor la cost amortizat

22

     25.229.315

     26.013.805

     22.286.540

     22.483.263

Creante nete din leasing financiar

23

     3.515.814

     3.323.516

      -

      -

Titluri de datorie la cost amortizat

25

     6.148.138

      -

     6.148.138

      -

Alte active financiare la cost amortizat

30

     143.440

     142.810

     117.695

     100.767

Active financiare  detinute la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

24

     3.020.373

     8.614.640

     3.018.027

     8.612.294

Investitii in filiale

26

      -

      -

     143.116

     143.116

Imobilizari corporale

27

     215.505

     200.368

     205.101

     188.613

Active reprezentand dreptul de utilizare

44

     198.789

     174.235

     189.896

     160.445

Imobilizari necorporale

28

     245.934

     196.284

     231.976

     186.516

Creante privind impozitul pe profit curent


     858

     2.848

      -

     2.848

Creante privind impozitul pe profit amanat

29

     119.797

     132.466

     41.246

     60.809

Alte active

30

     126.302

     191.185

     66.942

     68.066

Total active


     51.968.540

     51.526.608

     45.445.758

     44.541.157

Datorii:


Datorii financiare detinute la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

20

     73.017

     73.969

     73.017

     73.969

Datorii financiare derivate desemnate ca instrumente de acoperire

31

     81.216

     114.852

     81.216

     114.852

Depozite de la banci

32

     595.076

     1.666.287

     595.076

     1.666.287

Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare la cost amortizat

33

     5.564.667

     6.483.236

     778.203

     795.267

Depozite de la clienti

34

     35.772.365

     33.938.950

     36.259.081

     34.706.764

Obligatiuni emise

35

     1.922.036

     2.044.046

     470.747

     621.823

Alte datorii financiare la cost amortizat

38

     518.044

     391.071

     453.359

     340.562

Datorii subordonate

36

     929.593

     912.449

     822.466

     807.304

Datorii din operatiuni de leasing

44

     196.836

     163.898

     192.717

     158.752

Datorii privind impozitul pe profit curent


     6.801

     2.699

     969

      -

Provizioane

37

     223.576

     240.959

     193.874

     218.819

Alte datorii nefinanciare

38

     243.364

     251.401

     164.315

     167.708

Total datorii


     46.126.591

     46.283.817

     40.085.040

     39.672.107


          Grup

Banca

mii RON

Nota

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Capitaluri proprii


Capital social

39

     1.177.748

     1.177.748

     1.177.748

     1.177.748

Prime de emisiune

39

     621.680

     621.680

     621.680

     621.680

Rezerva de acoperire a riscurilor fluxurilor de trezorerie


      (46.441)

      (47.833)

      (46.441)

      (47.833)

Rezerva aferenta activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global


     107.908

     20.330

     107.908

     20.330

Rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale


     12.722

     12.682

     12.722

     12.682

Alte rezerve

40

     325.516

     298.289

     325.516

     298.289

Rezultat reportat


     3.521.959

     3.050.001

     3.161.585

     2.786.154

Total capitaluri proprii aferente societatii mama


     5.721.092

     5.132.897

     5.360.718

     4.869.050

Total capitaluri proprii aferente interesului care nu controleaza


     120.857

     109.894

      -

      -

Total capitaluri proprii


     5.841.949

     5.242.791

     5.360.718

     4.869.050

Total datorii si capitaluri proprii


     51.968.540

     51.526.608

     45.445.758

     44.541.157


Situatiile financiare consolidate si individuale au fost aprobate de Directorat in data de 23 februarie 2021 si au fost semnate in numele acestuia de:


Dl. Rasvan Catalin Radu                                  Dl Philipp Gamauf

Presedinte Executiv                                  Vicepresedinte Executiv31.12.2020


Grup


mii RON

Capital social

Rezerva activelor financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

Rezerva de acoperire a riscurilor fluxurilor de trezorerie

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Alte rezerve

Prime de emisiune

Rezultatul reportat

Total

Interese care nu controleaza

Total

Sold la 31 decembrie 2019 

1.177.748

20.330

(47.833)

12.682

298.289

621.680

3.050.001

5.132.897

109.894

5.242.791

Rezultatul global aferent exercitiului financiar
Profitul net al exercitiului financiar**

      -

      -

      -

      -

      -

      -

     492.974

     492.974

     10.959

     503.933

Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit
Reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit

      -

      -

      -

     40

      -

      -

      -

     40

      -

     40

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozit

      -

     87.578

      -

      -

      -

      -

      -

     87.578

      -

     87.578

Modificarea neta a rezervei de acoperire a fluxurilor de trezorerie, neta de impozit

      -

      -

     1.392

      -

      -

      -

      -

     1.392

      -

     1.392

Castig/(pierdere) actuariala aferent(a) obligatiei privind beneficiile definite/planuri de pensie

      -

      -

      -

      -

      (953)

      -

      -

      (953)

      -

      (953)

Total alte elemente ale rezultatului global

      -

     87.578

     1.392

     40

      (953)

      -

      -

     88.057

      -

     88.057

Total rezultat global aferent exercitiului financiar

      -

     87.578

     1.392

     40

      (953)

      -

     492.974

     581.031

     10.959

     591.990

Transfer la alte rezerve*

      -

      -

      -

      -

     28.180

      -

      (28.180)

      -

      -

      -

Alte modificari

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      (33)

      (33)

      4

      (29)

Ajustari de consolidare privind achizitia filialelor

      -

      -

      -

      -

      -

      -

     7.197

     7.197

     0

     7.197

Sold la 31 decembrie 2020

     1.177.748

     107.908

      (46.441)

     12.722

     325.516

     621.680

     3.521.959

     5.721.092

     120.857

     5.841.949


In conformitate cu Decizia Adunarii Generale a Actionarilor din 08 Aprilie 2020, s-a decis alocarea unei parti din profitul net al Bancii aferent anului 2019 (572.920 mii RON) pentru constituirea unei rezerve (28.180 mii RON) pentru profitul reinvestit aferent scutirii de la plata impozitului pe profit in conformitate cu art .22 din Legea 227/2015, si reinvestirea profitului net ramas nedistribuit in suma de 544.740 mii RON.     

** Din profitul aferent anului 2020, Banca va propune Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea in anul 2021 a sumei de 39.980 mii RON pentru constituirea unei rezerve pentru profitul reinvestit aferent scutirii de la plata impozitului pe profit in conformitate cu art .22 din Legea 227/2015.

Situatiile financiare consolidate si individuale au fost aprobate de Directorat in data de 23 februarie 2021 si au fost semnate in numele acestuia de:

Dl. Catalin Rasvan Radu
Dl. Philipp Gamauf

Presedinte Executiv
Vicepresedinte Executiv31.12.2019


Grup


mii RON

Capital social

Rezerva activelor financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

Rezerva de acoperire a riscurilor fluxurilor de trezorerie

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Alte rezerve

Prime de emisiune

Rezultatul reportat

Total

Interese care nu controleaza

Total

Sold la 31 decembrie 2018

1.177.748

(88.570)

(45.054)

9.819

271.031

621.680

2.794.726

4.741.381

115.803

4.857.184

Rezultatul global aferent exercitiului financiar
Profitul net al exercitiului financiar**

      -

      -

      -

      -

      -

      -

     643.482

     643.482

      (5.907)

     637.575

Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit
Reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit

      -

      -

      -

     2.863

      -

      -

      -

     2.863

      -

     2.863

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozit

      -

     108.900

      -

      -

      -

      -

      -

     108.900

      -

     108.900

Modificarea neta a rezervei de acoperire a fluxurilor de trezorerie, neta de impozit

      -

      -

      (2.779)

      -

      -

      -

      -

      (2.779)

      -

      (2.779)

Total alte elemente ale rezultatului global

      -

     108.900

      (2.779)

     2.863

      -

      -

      -

     108.984

      -

     108.984

Total rezultat global aferent exercitiului financiar

      -

     108.900

      (2.779)

     2.863

      -

      -

     643.482

     752.466

      (5.907)

     746.559

Transfer la alte rezerve**

      -

      -

      -

      -

     27.258

      -

      (27.258)

      -

      -

      -

Dividende distribuite*

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      (360.749)

      (360.749)

      -

      (360.749)

Alte modificari

      -

      -

      -

      -

      -

      -

     (202)

     (202)

     -

     (202)

Sold la 31 decembrie 2019

1.177.748

20.330

(47.833)

12.682

298.289

621.680

3.050.001

5.132.897

109.894

5.242.791


* In conformitate cu Decizia Adunarii Generale a Actionarilor din 08 Aprilie 2019, s-a decis alocarea unei parti din profitul net al bancii aferent anului 2018 (550.799 mii RON) sub forma de dividende in suma de 360.749 mii RON si constituirea unei reserve pentru profitul reinvestit in suma de 27.258 mii RON.     

** Din profitul aferent anului 2019, Banca a apropus Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea in anul 2020 a sumei de 28.180 mii RON pentru constituirea unei rezerve pentru profitul reinvestit aferent scutirii de la plata impozitului pe profit in conformitate cu art .22 din Legea 227/2015.

Situatiile financiare consolidate si individuale au fost aprobate de Directorat in data de 23 februarie 2021 si au fost semnate in numele acestuia de:

Dl. Catalin Rasvan Radu
Dl. Philipp Gamauf

Presedinte Executiv
Vicepresedinte Executiv31.12.2020

Banca

mii RON

Capital social

Rezerva activelor financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

Rezerva de acoperire a riscurilor fluxurilor de trezorerie

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Alte rezerve

Prime de emisiune

Rezultatul reportat

Total

Sold la 31 Decembrie 2019 

     1.177.748

     20.330

     (47.833)

     12.682

     298.289

     621.680

     2.786.154

     4.869.050

Rezultatul global aferent exercitiului financiarProfitul net al exercitiului financiar**

      -

      -

      -

      -

      -

      -

     403.662

     403.662

Alte elemente ale rezultatului global nete de impozitReevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit

      -

      -

      -

     40

      -

      -

      -

     40

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozit

      -

     87.578

      -

      -

      -

      -

      -

     87.578

Modificarea neta a rezervei de acoperire a fluxurilor de trezorerie, neta de impozit

      -

      -

     1.392

      -

      -

      -

      -

     1.392

Castig/(pierdere) actuariala aferent(a) obligatiei privind beneficiile definite/planuri de pensie

      -

      -

      -

      -

      (953)

      -

      -

      (953)

Total alte elemente ale rezultatului global

      -

     87.578

     1.392

     40

      (953)

      -

      -

     88.057

Total rezultat global aferent exercitiului financiar

      -

     87.578

     1.392

     40

      (953)

      -

     403.662

     491.719

Transfer la alte rezerve*

      -

      -

      -

      -

     28.180

      -

      (28.180)

      -

Alte modificari

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      (51)

      (51)

Sold la 31 Decembrie 2020

     1.177.748

     107.908

      (46.441)

     12.722

     325.516

     621.680

     3.161.585

     5.360.718


In conformitate cu Decizia Adunarii Generale a Actionarilor din 08 Aprilie 2020, s-a decis alocarea unei parti din profitul net al Bancii aferent anului 2019 (572.920 mii RON) pentru constituirea unei rezerve (28.180 mii RON) pentru profitul reinvestit aferent scutirii de la plata impozitului pe profit in conformitate cu art .22 din Legea 227/2015, si reinvestirea profitului net ramas nedistribuit in suma de 544.740 mii RON.     

** Din profitul aferent anului 2020, Banca va propune Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea in anul 2021 a sumei de 39.980 mii RON pentru constituirea unei rezerve pentru profitul reinvestit aferent scutirii de la plata impozitului pe profit in conformitate cu art .22 din Legea 227/2015.

Situatiile financiare consolidate si individuale au fost aprobate de Directorat in data de 23 februarie 2021 si au fost semnate in numele acestuia de:

Dl. Catalin Rasvan Radu
Dl. Philipp Gamauf

Presedinte Executiv
Vicepresedinte Executiv31.12.2019

Banca

mii RON

Capital social

Rezerva activelor financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

Rezerva de acoperire a riscurilor fluxurilor de trezorerie

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Alte rezerve

Prime de emisiune

Rezultatul reportat

Total

Sold la 31 Decembrie 2018

     1.177.748

      (88.570)

      (45.054)

     9.819

     271.031

     621.680

     2.601.756

     4.548.411

Rezultatul global aferent exercitiului financiarProfitul net al exercitiului financiar**

      -

      -

      -

      -

      -

      -

     572.920

     572.920

Alte elemente ale rezultatului global nete de impozitReevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit

      -

      -

      -

     2.863

      -

      -

      -

     2.863

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozit

      -

     108.900

      -

      -

      -

      -

      -

     108.900

Modificarea neta a rezervei de acoperire a fluxurilor de trezorerie, neta de impozit

      -

      -

      (2.779)

      -

      -

      -

      -

      (2.779)

Total alte elemente ale rezultatului global

      -

     108.900

      (2.779)

     2.863

      -

      -

      -

     108.984

Total rezultat global aferent exercitiului financiar

      -

     108.900

      (2.779)

     2.863

      -

      -

     572.920

     681.904

Transfer la alte rezerve*

      -

      -

      -

      -

     27.258

      -

      (27.258)

      -

Dividende distribuite*

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      (360.749)

      (360.749)

Alte modificari

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      (516)

      (516)

Sold la 31 Decembrie 2019

     1.177.748

     20.330

     (47.833)

     12.682

     298.289

     621.680

     2.786.154

     4.869.050


* In conformitate cu Decizia Adunarii Generale a Actionarilor din 08 Aprilie 2019, s-a decis alocarea unei parti din profitul net al bancii aferent anului 2018 (550.799 mii RON) sub forma de dividende in suma de 360.749 mii RON si constituirea unei reserve pentru profitul reinvestit in suma de 27.258 mii RON.     

** Din profitul aferent anului 2019, Banca a apropus Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea in anul 2020 a sumei de 28.180 mii RON pentru constituirea unei rezerve pentru profitul reinvestit aferent scutirii de la plata impozitului pe profit in conformitate cu art .22 din Legea 227/2015.

Situatiile financiare consolidate si individuale au fost aprobate de Directorat in data de 23 februarie 2021 si au fost semnate in numele acestuia de:

Dl. Catalin Rasvan Radu
Dl. Philipp Gamauf

Presedinte Executiv
Vicepresedinte Executiv

Grup

Banca

mii RON

Nota

31.12.2020


31.12.2019*

Retratat31.12.2020


31.12.2019*

Retratat

Profitul exercitiului financiar inainte de impozitare

18

     674.668

     768.933

     545.272

     677.315Ajustari pentru elemente nemonetare


Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

12

     150.705

     152.295

     138.350

     140.117

Pierderea neta din deprecierea activelor financiare


     589.416

     462.203

     422.702

     271.109

Castig/pierdere din modificarea valorii juste a derivatelor si altor active financiare detinute pentru tranzactionare


      (10.990)

     4.451

      (10.990)

     4.412

Alte elemente aferente activitatilor de finantare si investitii


     109.922

      (14.592)

     15.082

      (13.343)

Alte ajustari nemonetare*


      (165.262)

     214.681

      (245.346)

     20.227

Profit operational inainte de modificarea activelor si datoriilor de exploatare*


     1.348.459

     1.587.971

     865.070

     1.099.837

Modificari in activele de exploatare


Descresterea/(Cresterea) activelor financiare  detinute la valoarea justa prin contul de profit si pierdere/prin alte elemente ale rezultatului global


     5.349.788

     (1.043.849)

     5.349.788

(1.043.850)

Achizitii de titluri de datorie la cost amortizat


(6.036.170)

      -

(6.036.170)

      -

Descresterea creditelor si avansurilor pentru banci


     357.915

     1.322.993

     358.329

     1.322.993

Descresterea/(Cresterea) creditelor si avansurilor acordate clientilor


     318.117

(1.749.209)

      (112.123)

(1.690.780)

Cresterea creantelor din leasing financiar


      (270.099)

      (424.994)

      -

      -

Descresterea/(Cresterea) altor active


     43.459

     37.821

      (26.004)

     36.117Modificari in datoriile de exploatare


Descresterea depozitelor de la banci


      (1.071.026)

      (2.090.967)

      (1.071.026)

      (2.090.967)

Cresterea depozitelor de la clienti


     1.764.033

     4.190.791

     1.482.935

     4.610.789

Cresterea/(Descresterea) altor datorii


     129.038

      (99.835)

     108.838

      (27.040)

Impozit pe profit platit     


      (168.279)

      (188.727)

      (135.390)

      (155.469)

Numerar net din activitati de exploatare*


     1.765.235

     1.541.995

     784.247

     2.061.630

Activitatea de investitii


Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale


     311

     1

      -

     1

Achizitii de imobilizari corporale si necorporale


      (149.257)

      (141.045)

      (141.175)

      (133.563)

Incasari din vanzarea activelor detinute in vederea vanzarii


      -

     6.000

      -

      -

Dividende incasate


     2.462

     2.211

     2.462

     2.211

Numerar net utilizat in activitati de investitii


      (146.484)

      (132.833)

      (138.713)

      (131.351)


*Informatiile comparative au fost retratate conform descrierii din Nota 3Grup


Banca


mii RON

Nota

31.12.2020


31.12.2019*

Retratat31.12.2020


31.12.2019*

Retratat

Activitatea de finantare


Dividende platite


      (490)

      (357.421)

      (490)

      (357.421)

Plati obligatiuni emise


      (154.146)

     -

      (146.000)

      -

Incasari obligatiuni emise


 -

     1.411.004

-

      -

Rambursarea imprumuturilor de la institutiile financiare


      (2.507.888)

      (4.034.241)

      (245.879)

      (298.108)

Incasari din imprumuturi de la institutiile financiare


     1.522.235

     2.848.271

     217.775

      -

Plata datoriilor de leasing

44

      (57.442)

      (56.788)

      (57.000)

      (54.776)

Numerar net utilizat in activitati de finantare


      (1.197.731)

      (189.175)

      (231.594)

      (710.305)

Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar


     421.020

     1.219.987

     413.940

     1.219.974

Numerarul si echivalente de numerar la 1 ianuarie - valoare bruta


     11.698.460

     10.285.157

     11.698.363

     10.285.073

Efectul modificarii cursului de schimb*


     122.583

     193.316

     122.569

     193.316

Numerarul si echivalente de numerar la 31 decembrie - valoare bruta

19

     12.242.063

     11.698.460

     12.234.872

     11.698.363

Ajustari de depreciere


      (5.255)

      (4.566)

      (5.258)

      (4.500)

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie - valoare neta

19

     12.236.808

     11.693.894

     12.229.614

     11.693.863*Informatiile comparative au fost retratate conform descrierii din Nota 3

Grup


Banca


mii RON

Nota

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Fluxurile de numerar din activitatile de exploatare cuprind:


Dobanda incasata


     1.759.448

     1.811.688

     1.274.465

     1.316.448

Dobanda platita


      (451.235)

      (543.190)

      (314.748)

      (402.071)


Situatiile financiare consolidate si individuale au fost aprobate de Directorat in data de 23 februarie 2021 si au fost semnate in numele acestuia de:


Dl. Rasvan Catalin Radu          Dl Philipp Gamauf

Presedinte Executiv          Vicepresedinte Executiv


  1. ENTITATEA RAPORTOARE

Grupul UniCredit („Grupul") include UniCredit Bank S.A. („Banca") ca societate mama, si filialele sale, UniCredit Consumer Financing IFN S.A. („UCFIN"), UniCredit Leasing Corporation IFN S.A („UCLC"), Debo Leasing S.R.L. („DEBO") si UniCredit Insurance Broker S.R.L. ("UCIB"). Aceste situatii financiare consolidate includ Banca si filialele sale.

UniCredit Bank S.A. („Banca") cu sediul social situat in Bd. Expozitiei 1F, Sector 1, Bucuresti, Romania a fost infiintata ca banca comerciala romaneasca in data de 1 iunie 2007 in urma fuziunii prin absorbtie a UniCredit Romania S.A. (banca absorbita) de catre Banca Comerciala HVB Tiriac S.A. (banca absorbanta) si este autorizata de catre Banca Nationala a Romaniei sa desfasoare activitati in domeniul bancar.

Banca ofera servicii comerciale bancare si de retail in moneda locala ("RON") si in moneda straina pentru persoane fizice si companii. Acestea includ: deschideri de cont, plati interne si internationale, tranzactii de schimb valutar, finantarea de capital circulant, facilitati de credit pe termen mediu si lung, credite retail, garantii bancare, acreditive si incasari prin cecuri si bilete la ordin.

UniCredit Bank S.A este controlata direct de UniCredit SpA (Italia), cu sediul la Milano, Italia, Piazza Gae Aulenti, 3.

Grupul isi exercita controlul direct si indirect asupra urmatoarelor filiale:

La 31 decembrie 2020, Grupul isi desfasoara activitatea prin sediul central din Bucuresti si prin reteaua sa formata din 148 de sucursale (31 decembrie 2019 : 146 de sucursale) situate in Bucuresti si in tara.